Vad händer i kroppen?

En överviktsoperation är en investering i din hälsa men för att må bra på lång sikt behöver du se till att kroppen får den näring den behöver för att förebygga bristsjukdomar.

Varför påverkas vitamin- och mineralupptaget efter viktoperationen?

 • Man äter mindre mat än innan.
 • Maten passerar snabbare genom mag- och tarmsystemet.
 • Man har mindre volym saltsyra i den lilla magsäcken som behövs för upptag av vissa vitaminer och mineraler.
 • PH-värdet i magsäcken blir mindre surt och mer basiskt än innan operationen. Den sura miljön behövs för ett bra upptag.
 • Om delar av tarmen är förbikopplad har vitaminerna och mineralerna mindre tarmyta att tas upp på.

Hur påverkas vitamin- & mineralupptaget
efter en sleeve eller en gastric bypass?

Gastric Sleeve

Vid en gastric sleeve tas ca 85% av ytterkurvan på magsäcken bort. Hungerkänslorna minskar därför kraftigt efter viktoperationen eftersom hungerhormonerna till stor del finns i magsäcken. Anledningen till att man behöver ta tillskott av vitaminer och mineraler efter en gastric sleeve är, förutom att man äter mindre mat, att man i den lilla magsäcken har en begränsad mängd saltsyra som behövs för aktivering av vitaminer och mineraler.

Gastric bypass

Vid en gastric bypass kopplas magsäcken bort helt, kvar återstår bara en ficka på 15-20 ml. Tarmen kopplas sedan direkt till den lilla fickan. Efter operationen minskar hungerkänslorna, dels för att det ryms mindre mat i den lilla fickan, men framför allt för att signalerna som styr energibalansen och som sänds från mag-tarmkanalen till hjärnan minskar. Efter en gastric bypass finns en väldigt liten mängd saltsyra som behövs för aktivering av flera vitaminer och mineraler. Upptaget påverkas också av att en del tarmen kopplats förbi.

Baricol Complete innehåller allt din kropp behöver

De Nordiska riktlinjerna jämfört med Baricol Completes innehåll

Riktlinjer

 • Järn 45-60 mg/dag
 • Vitamin B12>350 µg/dag (Cyanokobalamin)
 • Vitamin D 800 E/dag
 • Folsyra 400 µg/dag
 • Tiamin 1,1-1,4 mg/dag
 • Zink 9 mg/dag
 • Kalcium >500 mg/dag (helst i form av kalciumcitrat)

Baricol Complete

 • Järn 50 mg/dag
 • Vitamin B12 700 µg/dag (Cyanokobalamin)
 • Vitamin D 1800 E/dag
 • Folsyra 400 µg/dag
 • Tiamin 2,0 mg/dag
 • Zink 21 mg/dag
 • Kalcium 1000 mg (kalciumcitrat)

Alla ingredienser

Baricol Complete provpaket, lila box.

Beställ ett provpaket

För endast 49 kr kan du testa en dygnsdos av våra tillskott som är specialdesignade för dig som är magsäcksopererad (du får en rabattkod på 49 kr om du sedan gör en beställning). De rekommenderas både för dig som genomgått en gastric sleeve och gastric bypass och innehåller allt i en tablett (ersätter standardrekommendationen, B12, Kalcium + D-vitamin, Järn och Multivitamin).

Viktiga vitaminer efter en viktoperation

B12

B12 är en vitamin som är beroende av saltsyra och proteinet Intrinsic factor (IF) för att kunna tas upp av kroppen. Efter en viktoperation har man mindre saltsyra och sämre tillgång av proteinet IF då dessa finns i magsäcken, därför påverkas kroppens förmåga att ta upp vitamin B12. Mängden B12 från kosten minskar också då portionerna är mindre. Genom att konsumera stora mängder B12 via kosttillskott tas vitaminen dels upp på det vanliga sättet men även via passiv diffusion i tarmen.

Symbol vitamintablett B12 mot ljusblå bakgrund

Vitamin D

VITAMIN D tas upp i den delen av tarmen som man kopplar förbi vid en gastric bypass. Det är extra svårt för oss nordbor att få i oss vitamin D under vinterhalvåret eftersom vi inte får någon hjälp från solens strålar då. Vitamin D är nödvändigt för att kunna ta upp kalcium och fosfat från maten. D-vitamin förhindrar också kroppen från att bryta ner skelettet, vilket den annars gör för att kunna upprätthålla normala kalcium- och fosfatnivåer i blodet.

Solsymbol mot ljusblå bakgrund

Tiamin

TIAMIN eller vitamin B1 är viktig för kroppens omsättning av kolhydrater och så nerv- och muskelfunktion ska fungera korrekt. Mängden tiamin från kosten minskar eftersom portionerna är mindre efter en viktoperation. Om tiaminbrist uppstår inträffar det oftast de första veckorna efter en gastric bypass eller gastric sleeve operation. Och man vill gärna undvika en långt gången brist på tiamin då det kan leda till bestående hjärnskador.

Vitaminsymbol B1 mot ljusblå bakgrund

Vill du beställa ett provpaket av vitaminer och mineraler för viktopererade?

Vitaminsymbol B9 mot ljusblå bakgrund

Folsyra

FOLSYRA och folat är olika former av samma B-vitamin (B9) och behövs för produktionen av protein. Vitaminet kallas för folat när det förekommer i mat och för folsyra i den form som förekommer i kosttillskott. Mängden folat från kost reduceras kraftigt eftersom portionerna är mindre efter en viktoperation. Brist på folsyra (folat) kan bland annat resultera i blodbrist som i sin tur leder till trötthet, yrsel och huvudvärk. Vid svår blodbrist uppstår andfåddhet och ibland kärlkramp.

Viktiga mineraler efter en viktoperation

Zink

Zink är en livsviktigt mineral som är nödvändig för immunförsvaret och ämnesomsättningen. Zink är även bra för hudens, naglarnas och hårets normaltillstånd. Upptaget av zink sker i övre delen av tunntarmen – den del som kopplas förbi under en gastric bypass operation. Detta är en av anledningarna till varför upptaget av zink försämras efter operationen. Upptaget blir även försämrad på grund av den minskade mängden saltsyra i magsäcken, som är en följd av en gastric bypass och en gastric sleeve operation. Saltsyran behövs för att zink ska kunna frisättas från kosten och lättare tas upp av kroppen.

Vitaminsymbol Zink mot ljusblå bakgrund

Kalcium

KALCIUM behövs för att hålla en konstant nivå av kalcium i blodet. Om det finns för lite kalcium i blodet bryter kroppen ner skelettet för att på egen hand höja kalciumnivån, vilket på sikt leder till benskörhet. Kalcium tas främst upp i de delar av tarmen som kopplas förbi vid en gastric bypass, vilket försämrar upptaget. Kalciumbrist ger inte alltid symtom innan det är ”försent” och benskörhet har utvecklats. Tillskott innehållande både kalcium och D-vitamin behövs för att bibehålla bra nivåer av kalcium i blodet.

Symbol benkota mot ljusblå bakgrund kalcium

Järn

Järn är den vanligaste bristen efter en viktoperation. Järn tas upp i den del av tarmen som kopplas förbi vid en gastric bypass. En god tillgång av saltsyra har också stor betydelse för upptaget av järn, vilket gör att även gastric sleeve-opererade påverkas. Upptaget kan underlättas av tillskott av järn i citratform eftersom magsyraproduktionen minskar efter överviktsoperation. Magsäckstömningen går dessutom snabbare efter en viktoperation vilket gör att järnet inte hinner aktiveras fullt ut till en form som kroppen kan ta upp (Fe3+ ->Fe2+).

Vitaminsymbol järn Fe mot ljusblå bakgrund