Hjälp & support: 031-333 44 33

Stöd och produkter för obesitasopererade

Ända sedan Baricol Bariatrics grundades har vi fokuserat på att ha ett nära samarbete med sjukvården. Vi träffar regelbundet de opererande enheterna i Sverige, Norge och England. På så vi har vi örat mot rälsen gällande vad sjukvården behöver för stöd för att förbättra följsamheten avseende vitamin- och mineralintaget för obesitasopererade patienter. Förutom att besöka sjukhus och kliniker har vi tagit fram appen BariBuddy som är ett digitalt stödverktyg för patienterna som bland annat påminner om att äta, dricka, motionera och ta vitaminer. Idag har 7 kliniker och sjukhus i Sverige valt att skapa en egen algoritm i appen!

MDFO

Vi arrangerar årligen utbildningsdagarna Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) för sjukvården där vi bjuder in föreläsare för att fördjupa oss och utbyta erfarenheter mellan klinikerna. MDFO är ett utmärkt tillfälle för dietister, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom obesitasvården att träffas under samma tak för två intensiva dagar av föreläsningar av hög kvalitet, diskussioner och nätverksbyggande. Läs mer!

Provpaket till kliniker/sjukhus

Vår huvudprodukt, Baricol Complete rekommenderas av de flesta sjukhus och kliniker i norden, och på flera i England. Baricol Complete svarar väl upp till de nordiska riktlinjerna som sammanfattar vad man utifrån aktuellt forskningsläge behöver supplementera efter obesitaskirurgi.

Vår målsättning är att vi tillsammans med dig som arbetar i hälso- och sjukvården samarbetar för att förbättra standarden för god patientvård efter överviktskirurgi.

Vill du beställa provpaket att dela ut till dina patienter, broschyrer, presentationsmaterial eller har frågor om våra produkter eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer gärna ut och träffar dig och dina kollegor för att se hur vi kan hjälpa er på bästa sätt att förbättra följsamheten till vitamin – och mineralsupplementering för överviktsopererade.