Tre kvinnliga dietister skrattar

Vad vi gör

Vi, läkare, dietister och läkemedelsspecialister som står bakom Baricol Bariatrics AB utvecklar produkter och tjänster för överviktsopererade som möjliggör ett bra och hälsosamt liv efter operationen.

Följsamhet är vårt ledord och vi arbetar på bred front för att förbättra följsamheten till de råd som sjukvården ger. Både avseende vitaminer och mineraler, rutiner kring mat, vätska, psykisk hälsa och rörelse.

Vår produkt, Baricol Complete är ett specialanpassat bariatriskt kosttillskott som följer de nordiska riktlinjer som finns. Vår app BariBuddy utbildar och påminner patienten om vad hen ska göra och när. Vi arbetar också med utbildningsevent, informationsbesök i sjukvården och arrangera nätverksträffar.

Vår historia

Hälsa är det viktigaste vi har. En person som är sjuk önskar inget mer än att få vara frisk. Att behandla fetmasjukdomen med kirurgi kan vara starten på en resa för att vinna sin hälsa tillbaka – och på den resan ville vi vara med.


Grundarna ville skapa ett en produkt som var skräddarsydd för överviktsopererade. Verkligheten var fortfarande sådan att man förskrev vitaminer och mineraler i en form som inte alls var anpassad för överviktsopererade. Grundarna såg hur en förlegad eftervård förbisåg sina patienters behov och ville ändra på detta. Den första versionen av Baricol Complete kom till på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013. Det blev senare fröet till företaget Baricol Bariatrics AB som grundades i januari 2015.

Baricol Bariatrics idag!

Baricol Complete har idag tusentals nöjda användare i framförallt Norden, Storbritannien och Mellanöstern. Ansträngningarna inom området har förutom Baricol Complete resulterat i appen Baribuddy som är ett digitalt stödverktyg för att underlätta livet som överviktsopererad. MDFO som är det största utbildningsevenemanget i Norden för dietister och sköterskor verksamma inom överviktskirurgi, samt innovativa produkter såsom Stomacol Rehydrate. I samma anda som allt en gång började arbetar vi nu vidare för att förbättra eftervården för överviktsopererade. Vi hoppas att du är med oss!