Hjälp & support: 031-333 44 33

Vad vi gör

Baricol Bariatrics AB är ett svenskt företag som utvecklar produkter och tjänster för överviktsopererade för att möjliggöra ett fortsatt bra liv efter operationen. I vårt team finns läkare och dietister samt personer lång erfarenhet från läkemedelsbranschen.
Vi arbetar också aktivt för ökad kunskap kring viktiga områden för livet som överviktsopererad. Framförallt inriktar sig vårt arbete på att öka tillgängligheten till anpassade vitamin- och mineraltillskott.
Vi arbetar också med att ta fram utbildningsmaterial, genomföra informationsbesök i sjukvården och arrangera nätverksträffar och utbildningsseminarier.
Vi strävar hela tiden efter att genom forskning, kontinuerlig dialog med sjukvårdens experter samt genom att lyssna på våra kunders behov att utveckla våra produkter och tjänster för att skapa möjlighet till ett fortsatt bra liv!

Vår historia

Hälsa är det viktigaste vi har. En person som är sjuk önskar inget mer än att få vara frisk. Att behandla fetmasjukdomen med kirurgi kan vara starten på en resa för att vinna sin hälsa tillbaka - och på den resan ville vi vara med.
Kirurgen Göran Lundegårdh och entreprenörerna Magnus Hallberg och Alvar Larsson ville skapa ett en produkt som var skräddarsydd för överviktsopererade. Verkligheten var fortfarande sådan att man förskrev vitaminer och mineraler i en form som inte alls var anpassad för överviktsopererade. Grundarna såg hur en förlegad eftervård förbisåg sina patienters behov och ville ändra på detta. Den första versionen av Baricol Complete kom till på Medicinareberget vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013. Det blev senare fröet till företaget Baricol Bariatrics AB som grundades i januari 2015.
Baricol Complete har idag tusentals nöjda användare i framförallt norden, Storbritannien och mellanöstern. Ansträngningarna inom området har förutom Baricol Complete resulterat i appen Baribuddy som är ett digitalt stödverktyg för att underlätta livet som överviktsopererad. MDFO som är det största utbildningsevenemanget i norden för dietister och sköterskor verksamma inom överviktskirurgi, samt innovativa produkter såsom Stomacol Rehydrate. I samma anda som allt en gång började arbetar vi nu vidare för att förbättra eftervården för överviktsopererade. Vi hoppas att du är med oss!

Samarbete med sjukvården

Vi träffar regelbundet era dietister, sjuksköterskor och kirurger för att hålla oss uppdaterade kring vad som händer i den kliniska verkligheten. Varje år arrangerar vi utbildningsdagarna MDFO för alla som arbetar inom överviktskirurgi i Norden.

 

Jobbar du inom sjukvården och önskar mer info?