Nordiska riktlinjer för vitaminer och mineraler

För personer som har genomgått Bariatrisk kirurgi

Nordiska riktlinjer för monitoriering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obestiaskirurgi vitt dokument

Expertgruppens rekommendationer

Rekommendationerna för vilka vitaminer och mineraler man behöver efter gastric bypass och gastric sleeve varierade tidigare från klinik till klinik. I januari 2017 publicerades nordiska riktlinjer för supplementering av vitaminer och mineraler, vilka baserats på aktuellt forskningsläge. Detta har lett till att de flesta sjukhus och kliniker följer dessa rekommendationer.

De nordiska riktlinjerna i korthet:

  • Järn 45-60 mg/dag
  • Vitamin B12 >350 µg/dag
  • Vitamin D 800 E/dag (alltid i kombination med minst 500 mg kalcium/dag)
  • Folsyra 400 µg/dag
  • Tiamin kvinnor 1,1-1,4 mg/dag
  • Zink 9 mg/dag

Baricol® Complete följer riktlinjerna

Rekommenderas av sjukvården

Baricol rekommenderas på det flesta opererande enheterna i hela Norden.

En produkt istället för flera olika

Sjukvården har länge förskrivit många olika preparat som egentligen inte är anpassade för patientgruppen. 2015 lanserades Baricol Complete – ett bariatrisk tillskott unikt framtaget för patientgruppen.

Profilbild på läkare Catl Magnus Brodén med grå sjukvårdströja

“Därför rekommenderar jag Baricol Complete till mina patienter”

Carl-Magnus Brodén är läkare och arbetar på Sveriges största klinik inom överviktskirurgi och rekommenderar Baricol Complete till sina patienter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för sjukvården

I vårt nyhetsbrev får du information om det senaste gällande utbildningar, produktinformation och artiklar kopplat till överviktskirurgi och eftervård.