MDFO logga

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO)

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) är årliga utbildningsdagar i Göteborg som Baricol Bariatrics är initiativtagare till med stöd av Johnson & Johnson. En projektgrupp bestående av dietister och sjuksköterskor som arbetar inom obesitasvården utformar programmet och är delaktiga i arbetet med dagarna. Till MDFO bjuds dietister, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, psykologer med flera in för att lära sig mer, och utbyta erfarenheter inom området.

Kvalitativa föreläsningar

Som deltagare på MDFO kommer du få ta del av spännande föreläsningar av högsta kvalitet under vägledning av en erfaren moderator. Under utbildningsdagarna har du möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter med andra verksamma dietister och sjuksköterskor inom obesitasvård i Norden.

Målet med MDFO är att möta det stora multidiciplinära intresset och efterfrågan av mer kunskap samt att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

MDFO 2022

“Den överviktsopererades resa”

Temat för MDFO 2022 var “Följsamhet och eftervård”. Programmet belyste utmaningar med eftervården från olika perspektiv så som tandhälsa, alkohol, ovanliga komplikationer, psykisk hälsa hos unga vuxna, supplementering med mera. Cirka hundra deltagare från Sverige, Norge och Danmark deltog och utbytte erfarenheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för sjukvården

I vårt nyhetsbrev får du information om det senaste gällande utbildningar, produktinformation och artiklar kopplat till överviktskirurgi och eftervård.