Hjälp & support: 031-333 44 33

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO)

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) är årliga utbildningsdagar i Göteborg som Baricol Bariatrics är initiativtagare till med stöd av Johnson & Johnson. En projektgrupp bestående av dietister och sjuksköterskor som arbetar inom obesitasvården utformar program och är delaktiga i arbetet med dagarna. Till MDFO bjuds dietister, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, psykologer med flera in för att lära sig mer, och utbyta erfarenheter inom området.

Pia Henfridsson föreläsare Baricol event för sjukvården

BARICOL EDUCATION

Digital utbildning för dig som arbetar inom bariatrisk kirurgi

Den 27:e oktober arrangerar vi en digital utbildning om följsamhet för dig som arbetar inom området obesitaskirurgi. Utbildningen blir en försmak på vår årliga utbildning för sjukvården, Multidisciplinärt Forum Obesitas (MDFO) som 2022 går av stapeln 27-28 januari i Göteborg.

Temat för eftermiddagen är följsamhet och huvudtalaren är Pia Henfridsson. Pia är dietist, forskare och ligger bakom AMOS-studien där hon följt ungdomar som har blivit opererade för svår fetma och bland annat studerat deras matvanor och långtidsresultat.

Anmälan

Vad? Följsamhet till vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi.

När? Onsdagen den 27:e oktober kl. 15.00 – 16.30.

Var? Digitalt, via Zoom-länk som skickas till dig efter anmälan.

Så häng med via datorn eller boka ett konferensrum tillsammans med kollegorna, brygg kaffe och passa på att förkorvra er en stund.
MDFO 2022 - SAVE THE DATE!

Nu har vi äntligen spikat datum för MDFO-dagarna 2022! Den 27-28/1 bjuder vi in till fullspäckade dagar i Göteborg. Mer information kommer. Signa gärna upp dig på vårt nyhetsbrev för sjukvården (nedan) för mer information.

Kvalitativa föreläsningar

Som deltagare på MDFO så kommer du få ta del av spännande föreläsningar av högsta kvalitet under vägledning av en erfaren moderator. Under dagarna har du möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter med andra verksamma dietister och sjuksköterskor inom obesitasvården från norden.

Temat för MDFO 2020 var “den överviktsopererades resa” där vi fick följa patienten genom hela processen från förberedelser inför operationen till livet som överviktsopererad – och många år efter operationen.  Programmet belyste resan från olika perspektiv så som primärvård, nutrition, provtagning/bristsjukdomar och kulturella aspekter. En nyhet för 2020 var att det erbjöds mer plats för gruppdiskussioner där de kliniska erfarenheterna togs tillvara.

Målet med MDFO är att möta det stora multidiciplinära intresset och efterfrågan efter mer kunskap och att kunna utbyta erfarenheter mellan varandra.

Mer läsvärt för dig som arbetar inom sjukvården

Motion benhälsa gastric sleeve kvinna promenerar med hund

2021-02-16

Bra kalciumvärden säger lite om den faktiska benhälsan efter obesitaskirurgi

Låga kalciumvärden ses väldigt sällan efter en gastric bypass eller gastric sleeve, men det betyder inte att patienten får i sig tillräckligt med kalcium. Kroppen behöver en konstant nivå av ...

Läs mer
Hand håller i glas med hallonjuice, i suddig bakgrynd syns baricol rosa sticks

2018-09-03

Tillskott av järn efter överviktskirurgi?

Järnbrist är ett av de vanligaste bristtillstånden efter överviktskirurgi, enligt de Nordiska riktlinjerna behöver man ta tillskott av 45-60 mg järn per dag (detta gäller både män och kvinnor...

Läs mer
Vitamintabletter utlagda på bord formaterade som B12

2021-01-13

Varför ges så höga doser B12 efter en viktoperation?

I kroppen finns det oftast lager av B12 i levern som i vissa fall kan räcka i flera år. Vad gör man då om B12-värdet blir högt? Och varför ger man gastric sleeve och gastric bypass-opererade en...

Läs mer
Mage efter viktnedgång

2019-10-18

Viktuppgång efter gastric bypass/gastric sleeve – vems fel är det?

Enligt WHO är fetma en sjukdom men det samhälle vi lever i har varken förstått eller accepterat det. Fetmasjukdomen anses vara något som individen bör lösa själv eftersom folk tror att det ba...

Läs mer

2021-06-21

D-Vitaminbrist är vanligt hos överviktsopererade – både innan och efter operationen

D-vitaminbrist är vanligt hos personer med fetma, mer än 50% av de som genomgår fetmakirurgi har brist på D-vitamin preoperativt. Postoperativt kan de låga D-vitaminnivåerna och kroppens D-vitam...

Läs mer