Hjälp & support: 031-333 44 33

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO)

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) är årliga utbildningsdagar i Göteborg som Baricol Bariatrics är initiativtagare till med stöd av Johnson & Johnson. En projektgrupp bestående av dietister och sjuksköterskor som arbetar inom obesitasvården utformar program och är delaktiga i arbetet med dagarna. Till MDFO bjuds dietister, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, psykologer med flera in för att lära sig mer, och utbyta erfarenheter inom området.

Kvalitativa föreläsningar

Som deltagare på MDFO så kommer du få ta del av spännande föreläsningar av högsta kvalitet under vägledning av en erfaren moderator. Under dagarna har du möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter med andra verksamma dietister och sjuksköterskor inom obesitasvården från norden.

Temat för MDFO 2020 var “den överviktsopererades resa” där vi fick följa patienten genom hela processen från förberedelser inför operationen till livet som överviktsopererad – och många år efter operationen.  Programmet belyste resan från olika perspektiv så som primärvård, nutrition, provtagning/bristsjukdomar och kulturella aspekter. En nyhet för 2020 var att det erbjöds mer plats för gruppdiskussioner där de kliniska erfarenheterna togs tillvara.

Målet med MDFO är att möta det stora multidiciplinära intresset och efterfrågan efter mer kunskap och att kunna utbyta erfarenheter mellan varandra.

MDFO 2021

Covid-19 situationen är mer utdragen än vad vi trodde då vi hade vårt första planeringsmöte i våras. I och med den osäkerhet som råder har vi i projektgruppen beslutat oss för att ställa in MDFO 2021 och istället satsa på en stor social sammankomst i januari 2022.