Ett allt-i-ett tillskott med vitaminer och mineraler för dig som har genomgått en gastric sleeve eller gastric bypass

Sjukvården rekommenderar Baricol Complete

Carl-Magnus Brodén, läkare på GB Obesitas Skåne

Varför Baricol?

Det är allt-i-ett och kräver ingen receptförskrivning. Risken med vitaminer på recept är att man som opererad ”tappas bort” av systemet med åren. Man kallas inte till återbesök till vårdcentralen utan skall boka tiden själv…Till slut har man glömt det. Och då får man inga nya vitaminrecept heller.

Varför är det viktigt att ta tillskott?

Man har ett försämrat upptag av vitaminerna och mineraler livet ut och därför blir vitamintillskott ”medicin” för en opererad. Men det är en utmaning! Man mår som regel bättre än någonsin och har kanske blivit av med sina tidigare mediciner. Dessutom tar det tid innan man märker av vitaminbristsjukdomarna. Så just vitamintillskotten är nog den faktor som vi behöver jobba med mer än idag från sjukvårdens sida.

Carl Magnus Brodén, VD och läkare GB Obesitas Skåne

Göran Lundegårdh, obesitaskirurg

Varför rekommenderar du Baricol?

Studier har visat att tillskott i form av ”allt-i-ett” preparat över tid ger bättre följsamhet än olika tabletter. Det som är viktigt är att man tar sitt tillskott regelbundet resten av livet. Baricol följer de Nordiska riktlinjerna avseende vitamin- och mineraltillskott och finns dessutom i olika beredningsformer. I en observationsstudie vi gjorde i Simrishamn visade bättre blodvärden för de som stod på Baricol.

Vilken är den största risken med att inte ta sina vitaminer?

Om man slarvar med sitt tillskott löper man en stor risk att utveckla någon form av bristtillstånd, där järnbrist och B12-brist är vanligast. Över tid löper man stor risk att utveckla benskörhet. I en uppföljning av patienter 10 år efter operation som jag gjorde i Norrbotten hade 80% haft någon form av brist samt 60% hade förstadium till benskörhet.

Baricol Complete rekommenderas av