Köpvillkor

Samtliga priser som anges är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att utan förgående avisering ändra priser och korrigera felaktigt angivna priser. Baricol Bariatrics ersätter inte kostnader för eventuell kursförändring av valuta eller bankers växlingskostnad.

Beställning

Beställning kan endast göras på hemsidan och kan enbart göras av personer som fyllt 18 år. Genomförd beställning innebär godkännande av gällande villkor samt godkännande att angivna kunduppgifter registreras i Baricol Bariatrics AB:s databas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera order om leverans ej kan ske samt rätten att neka eller ändra beställningar.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner kunden att Baricol Bariatrics lagrar och använder personuppgifterna i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som förväntas av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Kommunikation

I samband med beställning godkänner kunden att Baricol Bariatrics kan använda kontaktuppgifter för att informera om erbjudanden, event och annan för kunden relevant information. Önskar kunden inte få denna information ska kunden meddela Baricol Bariatrics detta via email

Produktinformation

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges korrekt. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation utan föregående avisering. Baricol Bariatrics AB reserverar sig för eventuella fel i produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

Ångerrätt/Retur

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor och ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit produkten. Ångerrätt gäller endast försändelser där transportemballaget ej brutits. Returer utanför den initiala ångerfristen på 14 dagar medges ej. För prenumerationer gäller den initiala ångerfristen endast på första leveransen. Returer inom ångerfristen sker på kundens bekostnad. Retur på grund av defekt vara eller felpackning står Baricol Bariatrics för. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.

För att få en fullständig kreditering måste varan returneras i oförändrat skick.

Vill du utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, via e-post [email protected] där du förser oss med följande information:

a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)

b) ditt namn och kontaktuppgifer

c) antal och namn på de produkter som önskas returneras

Baricol Bariatrics AB skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Du som kund står för returkostnad och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Prenumeration

Baricol® Complete löpande prenumeration innebär att det automatiskt levereras vitaminer vid ett tillfälle av de vitaminer som behövs enligt det intervall som har valts vid beställning. Det går alltid att skjuta fram eller tidigarelägga nästa leverans, byta smak eller produkt i prenumerationen mellan leveranserna så länge det görs senast 5 dagar innan nästa betalning ska ske. Uppsägning ska ske skriftligt till [email protected] senast 5 dagar innan nästa betalning sker. Uppsägning är endast giltig när kunden fått bekräftelse på denna via email. Utebliven betalning eller ej uthämtat paket gäller inte som uppsägning.

Betalning

I Sverige och Norge sker all betalning via Klarna Bank AB (publ) som erbjuder betalning via kort och faktura. I samband med köpet kan kreditupplysning komma att tas och fordran överlåts till Klarna. Klarnas generella villkor hittar du här.

I övriga länder sker betalningar via Stripe som har stöd för de flesta kända kortleverantörer. Läs mer om Stripe här. Samtliga kortbetalningar sker säkert enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos Baricol Bariatrics AB. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

Leveranser

På leveranser tillkommer eventuellt en fraktkostnad, leveranstid är upp till 7 arbetsdagar. Försändelser som inte får plats i brevlåda lämnas till utlämningsställe varefter avisering till kunden sker. Vid köp med leverans utanför EU står Baricol Bariatrics AB ej för eventuella tullavgifter, skatt eller övriga avgifter som tas ut i mottagandelandet. Vi rekommenderar att du som kund kontrollerar detta innan köp. Kunden ansvarar för att hålla kontaktuppgifter hos Baricol Bariatrics uppdaterade.

Ej uthämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader som uppstår för hanteringen av ej uthämtade paket och tar därför för närvarande ut en avgift om 50 % av ordervärdet dock minst 200 SEK. Avgiften kan justeras vid behov.

I de fall kunden hör av sig och önskar få försändelsen utskickad igen förbehåller Baricol Bariatrics sig rätten att ta ut en hanteringsavgift för detta.

Reklamationer

Baricol Bariatrics AB följer de bestämmelser som gäller i Konsumentköplagen. Om du har fått en felaktig/defekt vara ber vi dig att kontakta vår kundtjänst. Reklamationen görs i enlighet med de instruktioner du får av oss. Skicka inte in varan innan du kontaktat oss. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Kontrollera därför, vid mottagandet, paketet så att det inte är transportskadat. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Som alternativ för eventuella tvister tillhandahåller EU tjänsten ”tvistlösning på nätet” (Online Dispute Resolution eller ODR). Vid godkänd reklamation står Baricol Bariatrics AB för eventuella fraktkostnader.

Produktansvar

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt eller för att behandla skador eller sjukdomar. Inte heller för att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga alltid läkare innan användning.

Personuppgifter & kundkommunikation

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på vår hemsida genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer och i förekommande fall personnummer. De personuppgifter vi behandlar håller vi i säkert förvar genom säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder, uppkopplingen till hemsidan sker över en krypterad anslutning genom SSL. Vi har brandväggar och antivirusprogram som skyddar och förhindrar obehörig tillgång till vårt nätverk. Kunden godkänner att Baricol Bariatrics AB kan kommunicera genom exempelvis brev, telefon, e-post och SMS för att informera om våra produkterbjudanden. Om du inte önskar att få erbjudanden från oss under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen den upphört, kan du tacka nej till detta genom att kontakta kundtjänst.

Copyright

Copyright © 2021 Baricol Bariatrics AB. Allt material på vår hemsidor är copyrightskyddat av Baricol Bariatrics AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från oss. För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta [email protected]