Integritetspolicy

Vi tror på att göra saker enkelt för dig som kund. Integritetspolicyn förklarar hur vi använder dina personuppgifter när du handlar på baricol.se
Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation – ny EU-förordning för dataskyddsäkerhet). Den trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte PUL (Personuppgiftslagen).

Med denna policy vill vi informera dig om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt integritetsskydd. Du får veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.

Vi är dedikerade till att skydda din integritet. Vi kommer att hålla din personliga information säker och kommer aldrig att sälja till tredje part. Vi kommer att vara tydliga med dig om varför vi samlar in din personliga information och hur vi använder den.

Baricol Bariatrics AB samlar in personlig information om dig när du handlar hos oss eller använder våra tjänster. Några av dessa uppgifter ger du oss direkt när du till exempel gör en beställning på vår hemsida. Baricol Bariatrics AB använder den information vi samlar in för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och ge dig den service som du förväntar dig. Övrig information är indirekt samlad, till exempel kommentarer på vår Facebook-sida. Vänligen se nedan för exempel på de data vi samlar in från dig:
Namn, adress, kontaktuppgifter, webbhistorik och inköp.

Cookies
Vi använder så kallade ”cookies” för att få en bra funktionalitet i vår internetbutik. Vi samlar inte in någon personlig information om dig som besökare. Istället används cookies för att hålla koll på din varukorg samt komma ihåg de val och inställningar du gjort i butiken. Om cookies är inaktiverade kommer sidan inte fungera som den ska och du kommer ej kunna handla.
Hur aktiverar jag cookies?
Leta under ”inställningar” alternativt ”säkerhetsinställningar” i din webbläsare. Det ser olika ut i olika webbläsare.

Information vi får från sociala medier
Information som publiceras offentligt på sociala medier samlar vi ibland in och detta är en viktig informationskälla för oss för att bättre förstå vår kundbas. Vi gör det på ett sätt som i de flesta fall inte identifierar enskilda kunder. Som ett exempel tittar vi på vilka grupper av kunder som är mer angelägna att prata med oss ​​via sociala medier eller använder sociala medier för att prata om våra produkter. Om vi ​​tänker använda information från sociala medier som exempelvis Instagram, kommer vi alltid att kontakta dig för din tillåtelse först. Om du har en fråga eller lämnar in ett klagomål genom våra sociala medier, kommer vi naturligtvis ha ett register över ditt användarnamn. Det här används används för att kunna korrespondera med dig och lösa problemet du har.

Hur och varför använder vi din personliga information?
Vi använder din personliga information för en rad olika ändamål. Baricol Bariatrics AB använder information vi samlar in för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och ge dig den service du förväntar dig. Vi kan använda denna information till:

 • Behandla dina finansiella transaktioner.
 • Skicka beställnings- och förnyelsebekräftelser.
 • Svara på kundserviceförfrågningar.
 • Administrera ditt konto.
 • Skicka din begärda produkt- eller serviceinformation.
 • Hålla dig informerad om Baricol Bariatrics ABs specialerbjudanden och tjänster.

Du kommer att bli ombedd att bekräfta att du accepterar att ge dina personuppgifter och att du ger tillstånd till Baricol Bariatrics AB att använda dina personuppgifter. Alla detaljer såsom varför vi vill samla in din data, hur den kommer att användas och om din data kommer att delas lämnas i samband med ditt medgivande när du beställer hos oss. Där vi är beroende av samtycke ser du vanligen en kryssruta som behöver kryssas i.

Om några av dina uppgifter har ändrats sedan den tid du som du gav ditt samtycke kan du uppdatera och ändra dina uppgifter när som helst.
Du har rätt att återkalla ditt godkännande/samtycke när som helst om du inte längre vill delta.

Om du inte längre vill ha din data, kan du be om att dina uppgifter ska raderas.
Det finns ett en rad juridiska och regulatoriska krav vi som företag behöver att följa, och några av dessa kan påverka hur vi behandlar dina personuppgifter, eller under hur lång tid vi är skyldiga att behålla den.
Du har rätt att be om att vi ändrar din data, och du kan be om att dina uppgifter ska tas bort. Om vi saknar laglig grund att behålla dem så tar vi bort dem omgående.

Baricol Bariatrics AB kan vara juridiskt skyldig att erhålla och dela dina personuppgifter. Om möjligt så kommer vi att meddela dig när vi behandlar dina uppgifter på grund av en juridisk skyldighet.

Baricol Bariatrics AB kan också inneha personuppgifter för vårt eget legitima affärsintresse. Detta handlar om att vi förvaltar vårt affärsområde, så vi kan ge dig den bästa servicen/produkterna och mest säkra köpupplevelsen. Vi genomför alltid en intressebedömning för säkerställa att vi balanserar eventuell inverkan på dig och dina rättigheter.

Vi använder dina personuppgifter för att leverera våra produkter och tjänster, till exempel genom skapa ditt konto, processa en order och ge underlag för transaktioner samt svara på frågor och kommentarer och ge dig den bästa möjliga kundservice. Vi kan använda det för att kontakta dig om beställningar du har gjort eller skickat påminnelser till dig (till exempel om upprepade beställningar vid prenumeration). Vi kan även kontakta dig i nödsituationer, som brådskande återkallande av produkter. Så länge du använder våra produkter och tjänster kan du inte välja bort att ta bort dessa personuppgifter.

Vi har en laglig skyldighet att se till att de personuppgifter vi har är korrekt och aktuella. Vi uppdaterar periodiskt våra register mot kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor för att uppdatera adresser där kunder t. ex. har flyttat. Du kan välja bort denna process, men det kan vara lagliga och lagstadgade krav som kräver att vi håller informationen uppdaterad om du använder våra produkter/tjänster.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Baricol Bariatrics AB sparar uppgifter som behövs för bokföring i upp till åtta år.

Vi kan använda dina personuppgifter, som din översikt, användarnamn och köp, för att personifiera våra webbplatser så att de är mer relevanta för dig, vilket ger dig en bättre online-upplevelse. Vi gör detta genom vår användning av cookies. Om du inte är registrerad kund kan du rensa dina cookies för att inte dela med dig av detta.

Vi behandlar även personuppgifter när du ringer till vår kundservice. Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke eller intresseavvägning. Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet samt våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analys. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten.

Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, spridning av skadlig kod, virusattacker m.m. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Om hela eller delar av vår verksamhet förändras, kommer vi att överföra dina personuppgifter till den nya ägaren eller efterträdare företag så att vi kan fortsätta leverera våra produkter och tjänster.

Vi delar din personliga information med företag som utför diverse tjänster för vår räkning, såsom kundtjänstföretag, speditörer, datalagring, marknadsundersökningar, tillverkare och leverantörer. Vi ser alltid till att dessa företag behandlar din information med samma omsorg och säkerhet som vi gör. Exempel på funktioner som kan utföras av externa företag:

 • Kundservice
 • Speditörer (t.ex Posten, DHL och UPS).
 • Marknadsundersökningsföretag
 • Tillverkare eller leverantörer
 • Betalningsleverantörer
 • Företag som erbjuder webbhotell
 • Företag som levererar IT tjänster (t.ex Angry Creative Webbyrå Stockholm) och support inklusive webbhotell, datalagring, data rensning, innehållsleverantörer.

EES består av alla EU-länder och Island, Liechtenstein och Norge. Personuppgifter kan överföras, bearbetas och lagras inom dessa länder på ett tryggt och säkert sätt eftersom de erbjuder en adekvat skyddsnivå av personaluppgifter i jämförelse med Sverige.

Vi tar dina data på största allvar, skulle det alltid kommer att genomföra en fullständig översyn av alla våra leverantörer processer och rutiner.
Baricol Bariatrics har ett Secure Server Digital Certifikat. Certifikatet intygar att baricol.se är en legitim hemsida och ger en krypterad kommunikationskanal för att skydda den information du skickar till oss när du gör ett köp.

Utöver detta hanteras alla kredit/betalkort säkert av branschledande betalningsleverantörer (Klarna, Svea Ekonomi eller Stripe) och dessa uppgifter lagras aldrig på Baricol Bariatrics hemsida.

Du har rätt att få en kopia av all information Baricol Bariatrics AB har om dig, så som personuppgifter, korrespondens etc. Detta tillhandahålls kostnadsfritt inom 30 dagars tidsfrist från beställning.
När du slutar vara en kund kommer vi behålla dina uppgifter enligt vad som är angivet i vår integritetspolicy. Du har rätt att välja att Baricol Bariatrics raderar dina personuppgifter. Detta är inte en automatisk rätt, vad Baricol Bariatrics kan radera beror på vilken typ av data som vi har om dig.

Personuppgiftsansvarig Baricol Bariatrics AB
Baricol Bariatrics AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas på baricol.se. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Baricol Bariatrics AB
Personuppgiftsansvarig
Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg, Sverige
Telefon: 031–333 44 33

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:
Baricol Bariatrics AB
Dataskyddsombudet
Odinsgatan 13, 411 03 Göteborg, Sverige
[email protected]
Telefon: 031–333 44 33