Vad är de Nordiska riktlinjerna för vitaminer och mineraler för något?

Tidigare har sjukhusen och klinikerna gjort lite som de vill gällande vilka tillskott man rekommenderat efter överviktsoperationen. 2017 publicerades de nordiska riktlinjerna för vitamin och mineralsupplementering. Dessa är framtagna av de främsta experterna inom överviktskirurgi i Norden och baseras på den forskning som finns såhär långt. De flesta sjukhus och kliniker i Sverige följer idag dessa och Baricol svara såklart väl upp till dessa! Du kan läsa dem i sin helhet på soreg.se