Baricol / FAQ items / Kan man äta Baricol® Complete om man är vegetarian eller vegan?

Kan man äta Baricol® Complete om man är vegetarian eller vegan?

Vitamin D3 (kolekalciferol) tas fram genom att UV-bestråla ullfett. Ullfett/linolin ingår inte i den färdiga produkten. En strikt vegan kan ha svårigheter att acceptera ursprungsmaterialet av detta skäl. Viktigt att betona att får enligt lag skall klippas minst en gång om året och att ullfett därför är en biprodukt av en god djurhållning. Inga djur skadas eller dödas i framställningen av kolekalciferol.