Baricol / FAQ items / Är det bara menstruerande kvinnor som behöver ta tillskott av järn efter överviktskirurgi?

Är det bara menstruerande kvinnor som behöver ta tillskott av järn efter överviktskirurgi?

Nej! I de nordiska riktlinjerna rekommenderas järn till både män och kvinnor på grund av att järnupptaget påverkas av att man äter mindre, att mängden saltsyra i magen är mindre och vid en gastric bypass, att tarmen är omkopplad. Det är alltså inte mensutrationen som ska behandlas med järntillskott, utan att upptaget påverkas på grund av operationen. Kom dock alltid ihåg att ta dina blodprover.