Baricol / FAQ items / Varför är kalciumcitrat bättre än kalciumkarbonat?

Varför är kalciumcitrat bättre än kalciumkarbonat?

Efter en överviktsoperation (både gastric bypass och gastric sleeve) har man en minskad utsöndring av saltsyra. Detta leder till att pH stiger i magsäcken. Detta har en avgörande effekt på möjligheten att ta upp kalcium i tarmen.

Kalcium i kosttillskott är bundet till salter. I de tillskott som man tar efter en överviktsoperation brukar dessa antingen vara kalciumkarbonat som finns i alla receptbelagda alternativ i Sverige eller kalciumcitrat som Baricol Complete innehåller. Kalciumcitrat är ett ”mjukare” salt som är mer lättlösligt än kalciumkarbonat, och är därför en bättre källa till kalcium för en person som har en försämrad produktion av magsyra eller som står på syrahämmande läkemedel.

Det behövs tillföras minst 500 mg kalciumcitrat dagligen enligt aktuellt kunskapsläge efter en gastric bypass eller gastric sleeve operation (utöver kalcium från maten). I de Nordiska riktlinjerna för vitamin och mineralsupplementering efter överviktskirurgi står det att kalcium i citratform är att föredra.

Baricol® Complete innehåller 1000 mg kalciumcitrat.