Vitamin B12-tillskott; i vilken form skall det tas efter en överviktsoperation?

Kobalamin (B12) kan förenklat beskrivas som en kobolt-jon centralt placerad omgiven av fyra väteringar. Kobalamin i mat är i sin tur bundet till olika molekyler som är bundna till olika proteinkomplex