Varför behöver man ta tillskott av järn efter överviktskirurgi?

Nordiska riktlinjerna. Baricol Complete. Du får i dig mindre mängd mat efter viktoperationen och därmed mindre näring och järn!. Om man har genomgått en gastric bypass har man kopplat om sin tarm och järnet tas främst upp i den delen…