MDFO UTBILDNINGSDAGAR MED BLÅTT FILTER

Anmälan till Baricol Education

En gång om året bjuder vi in till våra utbildningsdagar Multidiciplinärt Forum Obesitas (MDFO) i Göteborg.  
Ett år är lång tid och alla har inte möjlighet att delta varje år. Av den anledningen lanserade vi förra hösten Baricol Education – en digital utbildning för sjukvården med ett av er efterfrågat ämne. Förra hösten kunde du lyssna till dietist Pia Henfridsson som pratade om följsamhet och denna gång har vi bjudit in Liisa Tolvanen, en föreläsare som många av er önskat.

Viktrecidiv efter bariatrisk kirurgi

En gång varje höst bjuder vi in till Baricol Education som är en digital utbildning för sjukvården. Den 5:e oktober höll Liisa Tolvanen, dietist och forskare en föreläsning om viktrecidiv efter bariatrisk kirurgi där vi fick lära av hennes erfarenheter och forskningsresultat om hur vi bäst behandlar och bemöter patienter som drabbas av viktrecidiv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för sjukvården

I vårt nyhetsbrev får du information om det senaste gällande utbildningar, produktinformation och artiklar kopplat till överviktskirurgi och eftervård.