Baricol Bariatrics förvärvas av FitForMe

Under juli månad förvärvades Baricol Bariatrics AB av FitForMe.
 
FitForMe utvecklar och säljer kosttillskott samt bedriver medicinsk forskning i mer än
29 länder för att förbygga bristsjukdomar efter bariatrisk kirurgi. Bolaget är
världsledande på området med säte i Rotterdam, Nederländerna. Genom förvärvet
skapas möjligheter att stödja fler patienter att upprätthålla goda rutiner och
förebygga medicinska komplikationer på lång sikt efter fetmaoperationen.
 
Haris Fazlic, VD Baricol Bariatric AB: ”Vår gemensamma resa för att förse fler patienter
och vårdpersonal med lösningar som har en vetenskaplig grund och en
världsomspännande plattform har precis börjat. Vi kommer att fortsätta att söka efter
fler vägar för bättre stöd, för såväl patienter som vårdpersonal.”

 
Baricol Bariatrics AB är ett Göteborgsbaserat life science-bolag med säte i Göteborg
som är marknadsledande i Norden på området och erbjuder patienter som
genomgått bariatrisk kirurgi ett komplett supplementeringsalternativ som
tillsammans i kombination med appen BariBuddy stödjer patienten till ett hälsosamt
liv efter operation.
 
Simon Hamer, VD FitForMe: “Vi är glada över att nu ha Baricol-teamet med oss. Baricol
har stor kunskap om den skandinaviska marknaden och de har utvecklat den
innovativa digitala applikationen BariBuddy. Vi vill göra sådana innovationer
tillgängliga på en global skala.”

 
Bolagen kommer tills vidare bedriva sin verksamhet som separata enheter på sina
respektive marknader.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: Haris Fazlic, VD Baricol Bariatrics AB
+46-739610205 / [email protected], Simon Hamer, VD FitForMe +31-24758593 /
[email protected]