Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Hetsätningsstörning innan eller efter viktoperationen
Kvinna stoppar cupcake i munnen

Hetsätningsstörning innan eller efter viktoperationen

Har du någon gång ätit mer än du planerat och sedan fått ångest eller skuldkänslor efteråt? Det är inte ovanligt att mat orsakar negativa känslor men när man tappar kontrollen över sitt ätande och drabbas av skuldkänslor efteråt kan det vara tecken på att man lider av hetsätningstörning.

Under gårdagens Instagram Live fokuserade vi extra på hetsätningsstörning som sedan 2013 är en diagnos inom ramen för ätstörningar och drabbar 2-4% av Sveriges befolkning. Hetsätningsstörning, som även kallas för Binge Eating Disorder (BED) innebär att man okontrollerat äter mycket mat på kort tid. Den här typen av ätbeteende kan leda till övervikt och fetma, varför detta inte är ovanligt hos personer som senare i livet genomgår en överviktoperation. Många som väljer att genomgå en överviktsoperation har en komplex relation till sin kropp och sitt ätande. Efter operationen kan dessa känslor bli lättare att hantera för en del medan för andra finns de kvar, eller förvärras. Av den anledningen är det viktigt att innan operationen utreda och behandla en eventuell ätstörning.

Många av de som lider av en hetsätningsstörning är helt omedvetna om att de har en, och går därför genom livet med en känsla av skuld och skam utan att få behandling för sin sjukdom. Därför är det viktigt att vi pratar om detta!

Tecken på att man kan ha en hetsätningsstörning

• Man äter trots att man inte är hungrig.

• Känslor som stress, ledsenhet eller oro triggar ofta hetsätningen.

• Man hetsäter ofta ensam och döljer det för andra.

• Man äter väldigt snabbt.

• Man känner skuld, skam eller ångest efteråt.

• Man förbjuder sig att äta visa saker, som sedan kan ge upphov till ett sug som triggar en hetsätning.

Vad orsakar en hetsätningsstörning?

Varför man drabbas vet man inte riktig, men det verkar vara flera olika faktorer som spelar in. Arv och miljö tros spela en stor roll vilket också bekräftas av de historier som många av er delat med er av.

Hur får man hjälp med hetsätning före/efter sin överviktsoperation?

Kontakta din vårdcentral för att få hjälp med bedömning och utredning. Om man kommer fram till att du har en hetsätningsstörning brukar man arbeta med att bryta beteendet och invanda mönster för att hantera tankar och känslor. Behandlingen kan både inkludera KBT, läkemedel (om man exempelvis har en underliggande depression), kostrådgivning och stöd för att hitta bra rutiner och vanor.

Det kan också vara bra att våga prata om sina besvär med andra. Att lyfta problemet och att säga det högt kan vara en bra början mot resan att bli frisk.

Vill du komma i kontakt med Sara som under vår Instagram Live delade med sig av sina erfarenhter av att ha en hetsätningsstörning så hittar du henne på Instagram.