Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Hypoglykemier efter överviktskirurgi
Kvinna ligger i soffan och tar sig för pannan

Hypoglykemier efter överviktskirurgi

Hypoglykemi, även kallad sen dumping, uppkommer mellan 1–3 timmar efter måltiden – till skillnad från tidig dumping som oftast uppkommer i samband med måltid. Hypoglykemierna beror inte på att mat/dryck kommer ner för snabbt i tarmen utan på det ökade och snabba upptaget av glukos i tarmen som ger ett snabbt blodsockersvar och triggar en oproportionerlig frisättningen av insulin och ett lägre svar att motregulatoriska hormoner. Detta resulterar senare i ett lågt blodsocker som ger fysiska symptom. Hypoglykemierna triggas främst av kolhydratrik mat och då framför allt av snabba kolhydrater.

Ett normalt blodsockervärde ligger på 4–6 mmol/L, när detta sjunker kan patienten börja känna av fysiska symptom. Vid 3–4 mmol/L kan patienten uppleva:
– Svettningar
– Darrningar
– Ångest
– Svaghet
– Förvirring
– Hunger
– Hjärtklappning

Om blodsockret sjunker ytterligare, 2-3 mmol/L, kan patienten upplever neurologiska symptom:
– Bristande uppmärksamhet
– Personlighetsförändring
– Irriterad
– Sluddrigt tal
– Försämrad koordination
– Kramper
– Känselförlust
– Koma

Hur vanligt är det då med sen dumping?

Sen dumping har oftast en latens i sin debut och är inget som i normala fall uppkommer förens något till några år efter viktoperationen. Enligt den data som finns idag har hela 68% av Gastric bypass opererade någon gång upplevt en hypoglykemi. 13% har fått sen dumping som en journalförd diagnos medan ca 2% har en aktiv läkemedelsbehandling för problematiken.

Hur behandlas hypoglykemier?

Direkt när patienten drabbas av en sen dumping bör hen äta något för att få upp blodsockret, snabba kolhydrater först och sedan komplettera med något innehållande långsammare kolhydrater och proteiner för att stabilisera blodsockret. Exempelvis druvsocker (1–3 tabletter) eller 1 glas med saft/läsk/juice/mjölk och sedan en smörgås med lite fett och protein för att hålla uppe blodsockret på sikt.

Om patienten har frekventa problem som hen inte klarar av att stabilisera själv och mår mycket dåligt av finns behandling att få, oftast i form av en behandlingsstege innehållande tre steg.

1. Kostbehandling
Här har dietisten en viktig roll och ofta blir patienten hjälpt av att äta ofta och regelbundet, minska intaget av snabba kolhydrater och öka intaget av protein. När kostbehandling inte är tillräcklig kan man testa steg två, läkemedel.
2. Läkemedelsbehandling
Här finns olika läkemedel att testa för att se vad som fungerar för patienten – några exempel som har gett goda effekter är bland annat akarbos och GLP-1-analoger. Skulle patienten fortsatt ha besvär kan man behöva se över anatomin i tarmen och eventuellt gå till steg tre.
3. Kirurgiskt ingrepp
Vi riktigt svåra fall av hypoglykemi kan man försöka åtgärda mag-tarmanatomin och i vissa fall göra en reversering av ingreppet. Detta är dock ovanligt och förekommer oftast i samband med andra besvär som ihållande buksmärtor, illamående och kräkningar.