Hur bemöter vi personer med obesitas eller övervikt i vården?

Att personer med övervik eller obesitas i kontakt med vården kan mötas av fördomar nedlåtande kommentarer och förutfattade meningar som att kroppsvikten skulle vara självvald är sedan tidigare väl känt och har visats i flertalet studier