Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / BariBuddy – appen för viktopererade och för sjukvården

BariBuddy – appen för viktopererade och för sjukvården

BariBuddy är appen som stöttar, motiverar och vägleder patienter som har genomgått överviktskirurgi. I BariBuddy hittar man svar på vanligt ställda frågor gällande bariatrisk kirurgi – besvarade av läkare, dietister och psykologer, recept anpassad efter vilken fas man befinner sig i efter operationen, dagliga påminnelser om att ta sina vitaminer och mineraler, utmaningar som främjar en hälsosam livsstil och mycket mer.

Även om BariBuddy i första hand är en app för patienterna så är den också ett verktyg för vården. Idag är nio kliniker anslutna till BariBuddy och kan via appen på ett smidigt sätt förmedla information till sina patienter. 

Funktioner som är värdefulla för kliniken

Eget klinikkort med logga
I klinikkortet i BariBuddy hittar patienten kontaktinformation, kostupptrappning, information om när hen skall startar med vitaminer och mineraler, klinikens specifika material och annan viktig information som kliniken själv väljer.

Medicinskt kort
Det medicinska kortet motsvarar det restaurangkort som oftast delas ut/efterfrågas av patienterna för att berättigas en mindre portion vid restaurangbesök. Detta med klinikens logga och kontaktinformation.

Ökad följsamhet
Forskning på området visar att dagliga påminnelser om att ta sina supplement postoperativt ökar följsamheten till vitaminer och mineraler. Även statistik från BariBuddy visar att de som använder appen är följsammare till vitaminer och mineraler än de som inte använder BariBuddy.

Minskat administrativt arbete
Genom att samla det patientmaterial som i vanliga fall delas ut i pappersform eller skickas till patienterna räcker det nu att patienten laddar ned BariBuddy – här finns all information som era patienterna kan tänkas behöva.

Möjlighet att påverka framtiden
Som klinik i BariBuddy har man möjlighet att komma med feedback, idéer och förslag på hur appen kan förbättras och utvecklas så användningsområdet blir ännu bredare. BariBuddys mål är att på sikt vara det skyddsnät som patienten behöver för att vidmakthålla klinikens rutiner även på lång sikt.

Så ladda ner BariBuddy idag, se själva vad appen erbjuder och ta chansen att vara en del av denna framtidsresa – allt för att öka patientens välbefinnande och långsiktiga hälsa efter viktoperationen!