Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vilka är fördelarna med bariatriska kosttillskott?

Vilka är fördelarna med bariatriska kosttillskott?

Kosttillskott kommer i många olika former och varianter och dess innehåll och nytta kommer att avgöras av för vem kosttillskottet är anpassat. När en gravid kvinna ber sin barnmorska om råd gällande supplementering kommer hon rekommenderas specifika multivitamintabletter anpassade till gravida. Om en man eller kvinna går in på ett apotek och ber om råd gällande vitamin- och mineralpreparat så kommer apotekaren att rekommenderade olika produkter, en specifik för kvinnan och en specifik för mannen. På samma sätt skulle en person som är vegetarian eller vegan rekommenderas olika specifika kosttillskott. Detta görs helt naturligt eftersom vi genom forskning och beprövad erfarenhet vet att olika personer och tillstånd har olika behov av specifika vitaminer och mineraler.

 2017 publicerades dokumentet ”Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi”, i vilket det formulerats vilka vitaminer och mineraler patienter som genomgått obesitaskirurgi behöver – varje dag, livet ut. Dessa riktlinjer har tagits fram utifrån forskning och beprövad erfarenhet, så visst bör det vara naturligt för alla i vården att rekommendera ett skräddarsytt kosttillskott till överviktsopererade patienter? På samma sätt som man rekommendera den gravida kvinnan ett kosttillskott anpassat till just gravida. 

Med den kunskap, statistik och det forskningsunderlag som finns idag vet vi att det finns flera fördelar för patienter som rekommenderas och väljer att ta bariatriskt kosttillskott postoperativt. Nedan följer några exempel:

  • Följsamheten till att ta sina vitaminer- och mineraler efter bariatrisk kirurgi ökar och förbättras om patienterna tar ett anpassat bariatrisk kosttillskott.
  • Att dagligen bli påmind, av ex. BariBuddy appen, om att ta sina kosttillskott gör att följsamheten ökar ytterligare.
  • Blodvärdena ett år postoperativt är betydligt bättre avseende B12, järn och folat hos patienter som tar ett bariatriskt supplement jämfört med multivitamin kosttillskott som köps på apotek.
  • Tre år postoperativt ser man färre viktopererade patienter med brist på järn, B12, folat och D-vitamin hos den gruppen som tar specifikt anpassade bariatriska kosttillskott. 

Genom att rekommendera ett bariatriskt kosttillskott kan man alltså hjälpa patienten att få en bättre följsamhet till sina vitaminer och mineraler, vilket resulterar i bättre blodvärden och färre brister!