Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Fördelar med gastric sleeve och GBP förutom viktnedgången

Fördelar med gastric sleeve och GBP förutom viktnedgången

Med fetmasjukdomen kommer också en rad följdsjukdomar som högt blodtryck, diabetes typ 2, höga blodfetter, sömnapné, depression, ofrivillig barnlöshet, inkontinens med flera. När man som patient kommer till sjukvården behandlar man ofta symtom på fetmasjukdomen istället för det som faktiskt orsakat problemen – nämligen fetman. Vi får ta med oss att det inte passar alla att genomgå kirurgi men men tanke på att över häften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma och en stor del också fetmarelaterade sjukdomar så finns det nog en hel del personer där ute som skulle bli betydligt friskare om grundproblemet (fetman) behandlades.

Gastric bypass – världens bästa diabetesbehandling

Diabetes typ två är en av vår tids vanligaste välfärdssjukdomar. Bara i Sverige har en halv miljon svenskar sjukdomen och var elfte person i världen! Riskerna med sjukdomen är flera bland annat ökar risken för hjärtinfarkt men också syn- njur- och känselpåverkan. Visste du till exempel att 80% av de som genomgår en gastric bypass kan sluta med sina diabetesmediciner kort efter operationen? Anledningen är inte själva viktnedgången eftersom denna effekt brukar märkas redan dagen efter operationen! Alltså innan man gått ner i vikt! Man tror att det är den hormonella effekten som kommer av att man kopplar om tarmen som ger dessa fantastiska resultat!  Vid en gastric sleeve sker inte effekten lika snabbt och är inte lika effektiv som vid gastric bypass men har också god effekt på sjukdomen.

Man förlänger sitt liv i genomsnitt med  5-9 år efter en överviktsoperation!

Det finns många sjukdomar och symtom som förbättras med hjälp av viktnedgången (se bild). Så tack vare att man behandlar fetman gör man en rad hälsovinster som många kanske inte tänker på. Att genomgå en överviktsoperation gör också att man förlänger livet med 5 år om man inte har diabetes och med 9 år om man har diabetes  enligt den här studien. vilket bara det är en vinst i sig!

 

Dessa sjukdomar förebygger man vid en gastic bypass bild på kropp