Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vilka är utmaningarna med följsamhet till vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi?

Vilka är utmaningarna med följsamhet till vitaminer och mineraler efter bariatrisk kirurgi?

Efter genomgången överviktskirurgi reduceras energiintaget och därmed finns det också en risk att intaget av viktiga näringsämnen minskar (D-vitamin, kalcium, tiamin och järn med flera). Operationen medför också att tillgången på saltsyra blir lägre i den lilla magsäcken/pouchen och att miljön således är mindre sur än innan. Många patienter står även på protonpumpshämmare vilket gör miljön ännu mera basisk. Dessa faktorer försämrar upptaget av vitaminer och mineraler. Patienter som genomgått överviktskirurgi rekommenderas således supplementering av vitaminer och mineraler dagligen, livet ut. Att ta sina tabletter dagligen är svårt vilket styrks i studier som visar att patienter med livslång medicinering tenderar att ha en sämre följsamhet. Följsamheten minskar dessutom ju längre tid det gått efter operationen och framför allt om man som patient känner sig friskare än vad man gjort på mycket länge.

Hur kan vi arbeta för att förbättra följsamheten?

I augusti 2020 publicerades en första narrative review för att försöka fastställa vilka faktorer som påverkar följsamheten till vitaminer och mineraler efter fetmakirurgi. Artikel skriven av Smelt et al. Konstaterar bland annat följande:

  • Desto färre tillfällen per dag som patienten behöver ta sina supplement per dag, desto bättre blir följsamhet. Att inte behöva separera tabletter med järn och kalcium till exempel.
  • Mängden piller eller annat supplemet spelar en stor roll. Ju färre enheter patienten måste ta, desto bättre följsamhet.
  • Patienten som skall ta vitaminer och mineraler måste se och förstå värdet i att ta dem. Utbildning och uppföljning livet ut gör skillnad.
  • Att bli påmind, av exempelvis en app, om att ta vitaminer och mineraler gör att följsamheten blir bättre.
  • Att kunna ta sina vitaminer och mineraler när det passar patienten själv bäst och inte på bestämd tid/tider, förbättrar följsamheten.
  • Att känna förtroende för och lita på sina vårdgivare ger en ökad följsamhet.
  • Arbetet som görs med information, utbildning och uppföljning av vitaminer och mineraler efter viktoperationen har visat sig ha en stor betydelse för att öka följsamheten kontra om information enbart ges innan operationen.

Detta är den första sammanfattande artikeln som publicerats på området och självklart behövs det med forskning för att kunna dra tydliga slutsatser. Dock är det är en fingervisning på hur vi kan arbeta för att öka följsamheten till vitaminer och mineraler hos personer som genomgått bariatrisk kirurgi.

Läs artikeln i sin helhet här.

Baricol jobbar aktivt med att förbättra följsamheten

Vi arbetar dagligen för att öka följsamheten till vitaminer och mineraler hos personer som genomgått överviktskirurgi. Baricols produkter som finns i flera olika formuleringar kan tas när man själv önskar på dygnet – alla samtidigt eller uppdelat, precis som man själv tycker passar en bäst. Vi erbjuder även våra kunder inspirerande och utbildande kundevent och föreläsningar med dietister, läkare och psykologer m.fl. utan några extra kostnader. Genom våra sociala kanaler och nyhetsbrev som skickas ut till våra kunder utbildar och uppdaterar vi våra kunder om det senaste. Med hjälp av Baribuddy-appen som dagligen påminner dess användare om att ta sina vitaminer och mineraler får man också hjälp att bli mer följsam. För oss är det viktigt att ge bästa möjliga förutsättningar för personer som genomgått bariatrisk kirurgi, varje dag – livet ut.