Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vilka är riskerna med zinkbrist efter fetmakirurgi?

Vilka är riskerna med zinkbrist efter fetmakirurgi?

Vad händer i kroppen vid brist på zink?

En vuxen person har ungefär 2–3 g zink i kroppen, ca 60% återfinns i musklerna och 30% i skelettet, endast 0,1% av kroppens zink finns i plasman. Zink är viktigt för kroppens immunsystem och för syntes av proteiner, kolhydrater, RNA och DNA.

Följderna av zinkbrist är bland annat anemi, dålig sårläkning, beteendeförändring, nedsatt immunförsvar, muskelsvaghet, dermatit kring kroppsöppningar, neuropatier, diarré, nedsatt aptit, lukt- och smakförlust samt håravfall. Zinkbrist är framför allt vanligt hos patienter med svåra gastrointestinala problem efter bariatrisk kirurgi.

Hur bör zinknivåerna kontrolleras efter överviktskirurgi?

Vid intag av 2-3 mg zink/dag sjunker serumkoncentrationen i plasma snabbt. Normala nivåer av zink i plasma skall eftersträvas och nivåerna kan med fördel kontrolleras årligen. Vid smakstörning, oförklarlig anemi eller uttalad hårförlust bör alltid zinknivåerna kontrolleras. Detta i enlighet med de nordiska riktlinjerna.

Var dock observant på om patienten har en pågående inflammation då låga nivåer av zink faktiskt är att förvänta. Zink binder till albumin och flera andra plasmaproteiner varför de vid inflammation, med läckage av albuminet till interstitet och därmed låga albuminnivåer i serum, är svårt att utifrån plasmanivåerna uttala sig om det föreligger brist eller ej. Om det skulle vara så att den zinkmängd (21 mg/dygnsdos) som återfinns i Baricol Complete inte är tillräcklig för att upprätthålla normala plasmanivåer bör extra zink ges peroralt, så länge inflammation inte föreligger.

Är zinkbrist kopplat till håravfall?

När kroppen utsätts för stress, som vid en snabb och stor viktnedgång, går hårsäckarna in i ett vilande tillstånd ”telogen effluvium” och ofta brukar patienter som genomgått bariatrisk kirurgi märka av håravfall 2–3 månader efter operationen. När vikten stabiliserats brukar håravfallet avstanna (cirka 6–12 månader efter viktoperationen) och håret börjar växa ut igen. Om det inte ses någon förbättring 12 månader efter operation kan man misstänka att håravfallet kan bero på något annat, bland annat zinkbrist. Det finns en hel del studier på ämnet av vilka flera pekar på att zinkbrist kan vara en bidragande faktor. Det finns heller ingen risk i att förskriva extra zink under en kortare period för att låta patienten prova och se om denne upplever någon effekt.

Vill du läsa mer om håravfall efter bariatrisk kirurgi hittar du det här, håravfall efter magsäcksoperation.