Hand håller i pillerkartor med läkemedel

Viktnedgång med stöd av läkemedel

En av anledningarna till att det har varit svårt att hitta mediciner för att behandla fetma är att de ofta har oönskade biverkningar. Dessa har varit allt från lindriga biverkningar som exempelvis muntorrhet, förstoppning och insomningsbesvär men man har också sätt allvarliga biverkningar som dödlighet, hjärt-kärl problematik och självmordsbenägenhet. Av den anledningen är det viktigt att ha ett nära samarbete med sin läkare.

Läkemedel som kan bidra till viktnedgång

Idag finns Mysimba och Saxenda som är två godkända läkemedel som visat sig ha effekt på fetmasjukdomen. De är dock receptbelagda och saknar subvention – du som patient måste alltså själv stå för kostnaden som är cirka 36–83 kr per dag, beroende på preparat.

Mysimba påverkar belöningssystemet och ger 2–3 procent större viktminskning än hos jämförelsegrupp som inte fick läkemedlet visar 1 års data.

Saxenda är en GLP-1-receptoragonist som sänker blodsockret. GLP-1 bromsar också tömningen av magsäcken vilket innebär att man känner sig mätt snabbare. Saxenda (även känd som Victoza vid behandling av typ 2-diabetes) ger cirka  4–6 kg större viktminskning än hos de som inte fick något läkemedel vid 1 års behandling.

GLP-1- nivåerna ökar också efter en viktoperation som gastric sleeve eller gastric bypass. som man tror har stor betydelse för viktminskningen på grund av ökade mättnadskänslor och förbättrade blodsockervärden efter operationen.

Båda läkemedlen kan användas när man behandlar fetma men då i kombination med kost och motion. Det framgår för båda läkemedlen att patienter antingen svarar väl eller inte svarar på behandlingen. Idag erbjuder en del kliniker möjlighet till läkemedelsbehandling för fetma i sina program. De finns också de kliniker som erbjuder detta till patienter som genomgått en viktoperation men som inte svarat så bra på kirurgin. Dessvärre är dessa läkemedel det än så länge väldigt kostsamma för patienten…