Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Gastric balloon – viktnedgång utan kirurgi
Rosa ballong

Gastric balloon – viktnedgång utan kirurgi

Om man inte vill genomgå kirurgi för att gå ner i vikt erbjuder en del kliniker gastric ballon där en ballong placeras i magsäcken för att ge en ökad mättnadskänsla. Det finns olika typer av ballonger, både de som sänks ner med gastroskop eller de som man sväljer. fyller den med koksaltlösning och ett färgämne. Tanken är sedan att man tack vare att ballongen tar plats i magsäcken känner att man blir mätt på en mindre mängd mat än innan, vilket genererar en viktnedgång.

Ballongen brukar man ha i magsäcken 6-12 månader. Under den här tiden ska man också arbeta med en livsstilsförändring för att kunna bibehålla viktnedgången då man tar ut ballongen. Att jobba med sin livsstil pågår ofta även efter att man tagit ut ballongen. Så egentligen har metoden samma effekt som vanlig viktnedgång utan kirurgi, men man blir hjälpt av den ökade mättnadskänslan. Om man efter ett par månader inte fått effekt av ballongen kan man komplettera med medicinska alternativ, men man bör alltid börja med kost och motion.

Gastric ballon bild på magsäck med nedsänkt ballongHur mycket går man ner i vikt med en gastric ballon?

Man kan räkna med en viktnedgång på ungefär 10% av sin kroppsvikt, men resultaten på lång sikt är tveksamma eftersom hungerkänslorna finns kvar då man tar ut ballongen. Denna behandling har med andra ord ingen hormonell effekt som gastric sleeve eller gastric bypass har, där hungerkänslorna minskar på grund av att man kopplar förbi, eller tar bort en del av magsäcken.

Resultaten på längre sikt skiljer sig åt. En studie visade att 1/4 av de som fick en ballong isatt hade uppnått en 10% viktminskning och hade bibehållit den 2,5 år efter isättning. En annan studie menar att ingreppet inte uppfyllt patienternas förväntningar och att den ursprungliga viktminskningen inte var hållbar över tid. Möjligen kan detta vara en metod för någon som vill ha hjälp att gå ner i vikt där fetman ännu inte är etablerad.

Man brukar rekommendera ballongen från BMI 27 och uppåt men inte för personer som redan genomgått en annan viktoperation som gastric sleeve eller gastric bypass. Priset för en ballong brukar vara 30.000-70.000 kr.