Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / D-Vitaminbrist är vanligt hos överviktsopererade – både innan och efter operationen

D-Vitaminbrist är vanligt hos överviktsopererade – både innan och efter operationen

Varför är D-vitaminbrist vanligt hos personer med fetma?

Under sommarhalvåret bildas D-vitamin i huden från 7-dehydrokolesterol då kroppen utsätts för solens UV-strålar medans det under vinterhalvåret knappt bildas något D-vitamin alls i huden. Bär man dessutom heltäckande klädsel eller/och har mörk hy blir det även under den ljusare årstiden svårt att tillgodose sig D-vitamin. Detta innebär att under vinterhalvåret måste man förlita sig på att få i sig rätt mängd D-vitamin från kosten men även från kosttillskott.

Bristen på D-vitamin hos personer med fetma är högst troligt multifaktoriell, bland annat för att solexponeringen är låg, att D-vitamin som är ett fettlösligt vitamin lagras in i fettväven istället för att tillgodogöra sig i kroppen samt att personer med fetma generellt äter en vitaminfattig kost. Den primära orsaken till D-vitaminbrist hos personer med fetma är dock oklar.

Vad händer efter viktoperationen?

Efter bariatrisk kirurgi, då fettväven minskar i och med viktnedgång, kan D-vitamin som lagrats i fettväven frisättas i kroppen. Detta tycks dock inte vara tillräckligt när portionerna är små och upptaget av vitaminer försämrat. Det är därför ännu viktigare för en person som genomgått bariatrisk kirurgi att få i sig rätt mängd D-vitamin via kosttillskott dagligen. Annars är risken överhängande att bristtillståndet består.

D-vitamin är viktigt för en rad olika funktioner i kroppen men framför spelar det en viktig roll i kroppens kalcium- och fosforhomeostas, under inverkan av parathormon stimulerar D-vitamin absorptionen av fosfat och kalcium i kroppen. Vid D-vitaminbrist ökar risken att drabbas av Osteomalaci, vilket innebär en urkalkning av skelettet som ökar risken för frakturer. Påvisad brist vid provtagningen ligger mellan 0–25 nmol/liter. Symptom att vara uppmärksam på är muskelsvaghet, kramper, diffusa smärttillstånd, gångsvårighet samt energilöshet/koncentrationssvårigheter.

Det finns även viss epidemiologisk data på att D-vitamin har betydelse för hjärt- och kärlsjukdom, cancer och diabetes. Bevisen är ännu för svaga men forskning bedrivs på området och intresset är stort.

Hur motverkar vi D-vitaminbrist?

  • Eftersom brist på D-vitamin är så vanligt hos personer med fetma är det bra att kontrollera nivåerna av D-vitamin innan operation och ordinera tillskott för att nivåerna skall ligga bra inför ingreppet.
  • Uppföljningen efter bariatrisk kirurgi skall vara livslång och D-vitamin status kontrolleras årligen via provtagningen av S-25OH-D-vitamin tillsammans med övriga blodprover.
  • Viktigast av allt är att patienterna tar sina kosttillskott postoperativt för att få i sig rätt mängd D-vitamin, 800 IE D-vitamin dagligen enligt de nordiska riktlinjerna.
  • D-vitamin och kalcium bör ges i kombination med varandra samt för bästa möjliga följsamhet bör dessa inte ges i separat dos från övriga supplement utan tas vid samma tillfälle som resterande vitaminer och mineraler – enligt rekommendation från de nordiska riktlinjerna.

Baricol Complete innehåller 800 IE D-vitamin per dagsdos, kalcium samt resterande vitaminer och mineraler (enligt de nordiska riktlinjerna) – du kan läsa mer om Baricol Complete här och vilka olika varianter som finns tillgängliga.