Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vitaminbrist efter viktoperationen trots att jag tar vitaminerna!?

Vitaminbrist efter viktoperationen trots att jag tar vitaminerna!?

2017 kom äntligen nordiska riktlinjer för vilka mängder vitaminer och mineraler man behöver efter sin viktoperation. Tack vare dem har sjukvården något att luta sig mot och detta har ju också lett till att de flesta sjukhus/kliniker numera ger samma rekommendation till er patienter.

Brister trots att man tar vitaminerna

Att man tar sina vitaminer är inte någon garanti för att vitamin- och mineralbrister inte kan uppstå. Det kan de ändå! Det vitaminerna och mineraler som tex Baricol gör, är att de täcker det som operationen gör att du inte tillgodogör dig. Men du kan ändå få en brist, precis som att de som inte är opererade kan få det. Av den anledningen är det så viktigt att ta blodprover. Vi är alla individer, upptaget påverkas inte exakt på samma sätt hos alla och vi äter inte heller exakt lika. De tillskott som rekommenderas är en “standardnivå” sen kan det alltid finnas individuella skillnader.

Några vanliga vitaminer/mineraler man kan få brist på efter viktoperationen:

Järnbrist: Är den vanligaste bristen bland viktopererade, både bland män och kvinnor. En del rekommenderar bara järn till kvinnor som menstruerar men i riktlinjerna står att både män och kvinnor behöver extra järn. Det är inte mensen som ska behandlas utan det minskade upptaget. En del kan också få för höga järnnivåer vilket inte heller är bra, ta därför dina prover!

D-vitaminbrist: Är vanligt bland de som har fetma då över (>50 % har en brist innan operationen) och detta beror till stor del på att den fettlösliga vitaminen lagras i fettväven och inte kan tillgodogöras. Av den anledningen brukar man kontrollera D-vitaminstatus innan operationen och ta tillskott för att ha bra nivåer inför själva kirurgin. D-vitaminbrist är vanligt bland befolkningen generellt varför det är viktigt som öveviktsopererad att se till att få i sig tillskottet. Kroppens D-vitaminbalans kan förbättras av viktnedgång. I den här studien hade hela 65 procent av studiedeltagarna D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass så ta dina vitaminer!

Kalciumbrist brukar synas först många år efter operationen. Det är viktigt att din vårdcental inte bara tar S-Kalcium då det säger väldigt lite om dina kalciumnivåer. Genom att också ta S-PTH (parathormon) kan man avgöra om du får i dig tillräckligt med kalcium (PTH stiger vid en eventuell brist). Man brukar också hävda att kalcium hämmar upptaget av järn, varför man sagt att man inte ska ta dem tillsammans. Detta ställer till problem för många som du tappar rutinen och följsamheten minskar. Dessa rekommendationer ifrågasätts av en nyare studie som inte kunde påvisa någon sådan effekt vid kalciummängder på upp till ca 800 mg.

B12-brist B12 har en lång halveringstid varför end lager kan räcka ett tag (men trots det har jag träffat på en hel del patienter där brist uppdagats tidigt efter operationen). Brist på B12 kan bli farligt och ge symtom som bland annat minnespåverkan (demens) om det går för långt. Om det gått så långt hjälper det inte att börja ta vitaminerna igen. Var därför noga med dem!

Följsamheten är den största utmaningen

Utmaningen gällande vitaminer och mineraler är sällan brister för att man tar dem, utan tyvärr är det svårt Att ta dem. Redan efter en kort tid börjar många slarva med sina vitaminer. Man tycker att man “mår bra ändå” och vaggas in i en falsk trygghet. Försök därför att sätta rutinen direkt efter operationen. Ta dem samma tid varje dag gärna kopplat till en anna rutin. Lycka till!