Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Tiaminbrist efter obesitaskirurgi kan bli farligt för patienten, det gäller att vara observant!
Kvinna ligger i soffan och tar sig för pannan

Tiaminbrist efter obesitaskirurgi kan bli farligt för patienten, det gäller att vara observant!

Tiaminbrist efter överviktskirurgi

Även om tiaminbrist är ovanligt efter överviktskirurgi i Sverige kan det gå fort att utveckla själva bristtillståndet. Det beror på att kroppens lager av tiamin snabbt tar slut om det inte fylls på kontinuerligt. Bidragande faktorer till att utveckla tiaminbrist är bland annat för lågt energiintag, långvariga kräkningar, snabb viktförlust samt icke följsamhet till ordinerat kosttillskott. Tiaminbrist uppkommer således under de första postoperativa veckorna och även om det är ovanligt finns det flertalet fallrapporter på tiaminbrist efter obesitaskirurgi, framförallt hos patienter mer frekventa kräkningar – vilket har identifierats som den viktigaste riskfaktor efter överviktsoperation.

Tiaminbrist vid viktkirurgi kan leda till Wernickes encefalopati

Tiaminbrist i den akuta fasen som inte behandlas kan leda till syndromet Wernickes encefalopati vilket är en akut neuropsykiatrisk rubbning. I takt med att mängden operationer, både gastric bypass och gastric sleeve, ökar kommer högst troligt  även antalet personer som drabbas av tiaminbrist efter obesitaskirurgi att öka. Därför är det viktigt att både vårdpersonal och patienter är medvetna om de vanligaste symptomen.

Symptom att vara uppmärksam på:

  • Minnespåverkan (förvirring, minnesförlust, nedsatt koncentration osv.)
  • Nervpåverkan (dålig koordination, dålig balans osv.)
  • Synpåverkan (nedfallande ögonlock, darrig syn, blickpares osv.)

En bra minnesregel är de tre V:na, Vimsig, Vinglig och Vindögd.

Den irreversibla och kroniska formen av tiaminbrist kallas för Korsakoffs psykos, vilket föranleds av upprepade attacker av akut Wernicke encefalopati som inte behandlas. Patienten utvecklar då progredierande demens.

Behandling

Behandling vid frekventa kräkningar är 200–300 mg peroralt tiamin/dag. Patienter som genomgått bariatrisk kirurgi med kliniska symtom bör ges tiamin intravenöst under 3–5 dygn i dos om minst 200 mg dagligen, därefter peroral behandling med 200-300 mg peroralt tiamin/dag. Normalt referensvärde är 10-64 ng/mL.

Baricol Complete innehåller 2,2 mg tiamin enligt de nordiska riktlinjerna. Följ rekommenderad daglig dos och var uppmärksam på måendet framför allt vid frekventa kräkningar för att undvika bristtillstånd efter bariatrisk kirurgi.

Och kom ihåg de tre V:na!