Varför försvinner hungerkänslorna efter magsäcksoperationen?

liten. Vad avgör hur mycket man väger efter en gastric sleeve?.. Hungerhormonet Ghrelin. Ghrelin är hormomet i kroppen som säger åt hjärnan att vi är hungriga