Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Varför försvinner hungerkänslorna efter magsäcksoperationen?
Hunger text gjord av munkar på grågrön bakgrund

Varför försvinner hungerkänslorna efter magsäcksoperationen?

Faktum är att din magsäcksstorlek spelar en väldigt liten roll för hur mätt du känner dig. I själva verket är det hormoner som till stor del avgör dina hungerkänslor. Den hormonella förändringen efter viktoperationen skiljer sig åt mellan individer precis som vi skrev om i förra månadens nyhetsbrev – Vad avgör hur mycket man väger efter en gastric sleeve?.

 

Hungerhormonet Ghrelin

Ghrelin är hormomet i kroppen som säger åt hjärnan att vi är hungriga. Det är just ghrelin som man ofta pratar om som en mekanism bakom viktnedgång efter fetmakirurgi. Ghrelin stimulerar hunger, fettinlagring, frisättning av tillväxthormon och många andra saker. Både vid en gastric sleeve och gastric bypass ger den reducerade magsäcksstorleken också lägre ghrelinnivåer eftersom hormonet produceras i just magsäcken, som är förminskad eller förbikopplad efter operationen.

Vid vanlig viktnedgång producerar kroppen mer ghrelin för att försöka stoppa viktnedgången. Ghrelinnivåerna ökar när vi reducerar vårt energiintag och signalerar hunger till hjärnan. Därför är det så svårt att gå ner i vikt från en etablerad fetma utan kirurgi. Genom att reducera ghrelinnivåerna slutar kroppen upp med att sträva mot att bibehålla den högre vikten. Men precis som innan operationen kommer ghrelinnivåer och hunger variera från person till person. Samma sak gäller mättnadssignaler.

 

Mättnadskänslor efter en magsäcksoperation

Efter operationen når maten tarmen ganska snabbt. Detta triggar din kropp att producera en mängd hormoner från magsäcken som ger mättnadskänslor.  En av dessa är glukagon-liknande-peptid-1 (GLP-1). För de personer som inte får önskad effekt av operationen och fortfarande har hungerkänslor kvar, finns det forskning som säger att man kan använda läkemedel som innehåller GLP-1 för att öka mättnadskänslan och därmed viktnedgången.

Ett annat hormon som reglerar mättnad är leptin. Leptin säger till din hjärna att du är mätt, men alla individer producerar inte tillräckligt av hormonet. En del överviktiga har också utvecklat en resistens mot leptin. Så även om kroppen producerar tillräckligt av hormonet når inte signalen hjärnan. Kroppen känner då inte mättnad och producerar då istället mer av hungerhormonet ghrelin som säger åt dig att äta mer. Efter en viktoperation producerar kroppen mer leptin än innan vilket är bra om du inte är resistent mot det.

Mer intresserad?

I den här texten beskrivs bara en bråkdel av allt som sker i kroppen som påverkar hunger och mättnad och det behövs ännu mer forskning och kunskapsspridning kring detta. Om är är intresserad av forskning kring vår biologi kan du läsa artikeln Food Intake and Eating Behaviour after Bariatric Surgery från 2018.  Den diskuterar interaktionerna av olika förändringar i kroppen som kan öka viktnedgången efter en operation. Som jag sa tidigare, det handlar om så mycket mer än bara en liten magsäck…