Kostråd efter bariatrisk kirurgi

I dagsläget ser behandling, uppföljning och rekommendationer lite olika ut på opererande kliniker runt om i landet. Dietisternas Riksförbund (DRF) har nu på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två nya material. Ett patientmaterial med information om kostbehandling efter bariatrisk kirurgi samt ett kunskapsunderlag baserat på 170 vetenskapliga rapporter – vilket ger en gedigen kunskapsbas. Kan detta vara grunden för en ”Golden standard” i hur behandling och rekommendationer skall se ut på samtliga kliniker i Sverige?

DRF har tidigare, år 2018, tagit fram patientinformation gällande kostbehandling inför bariatrisk kirurgi med tillhörande kunskapsunderlag. Nu finns alltså även material gällande rekommendationer efter bariatrisk kirurgi.

I det nya materialet lyfter DRF fram att man som överviktsopererad behöver tillskott av vitaminer och mineraler dagligen livet ut. Bland annat kalcium, vitamin D, järn, och vitamin B12 för att må bra och undvika brister. I kunskapsunderlaget hänvisar DRF till de Nordiska Riktlinjerna gällande supplementering av vitaminer och mineraler som en referens för de rekommendationer som bör följas efter överviktskirurgi.

Självklart innehåller Baricol Complete rätt mängd av de vitaminer och mineraler som DRF och de Nordiska Riktlinjerna rekommenderar. Baricol Complete finns i olika smaker och varianter, tugg-, brus- och sväljtabletter eller pulver. Detta för att kunna passa olika personers behov och preferenser.

Här kan du ta del av DRF:s samtliga material gällande Bariatrisk kirurgi.