Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Bra kalciumvärden säger lite om den faktiska benhälsan efter obesitaskirurgi
Motion benhälsa gastric sleeve kvinna promenerar med hund

Bra kalciumvärden säger lite om den faktiska benhälsan efter obesitaskirurgi

Kalciumupptag efter gastric sleeve och gastric bypass

Anledningen till att man behöver ta tillskott av kalcium och D-vitamin efter en obesitasoperation är att dels att man kopplar om tarmen vid en gastric bypass (kalcium resorberas fr.a. i duodenum och proximal tunntarm) men också för att upptaget påverkas av att miljön i magsäcken är mindre sur än innan. Kalcium absorberas bäst genom mag- och tarmväggen i joniserad form. För ett effektivt upptag av kalcium så behövs en “sur miljö”. När magsyran efter kirurgin blir kraftigt reducerad och kalciumet inte på samma sätt kommer i kontakt med den sura miljön påverkas upptaget. En del patienter står dessutom på protonpumpshämmare vilket gör miljön ännu mer basisk.

Kontrollera inte bara S-Kalcium

Kalciumnivåerna i blodet är starkt reglerade, därför “tar” kroppen kalcium från skelettet för att kompensera låg tillförsel. Det här kan med tiden leda till benskörhet vilket kan få allvarliga konsekvenser för patienten. Så för att veta om patienten har en pågående kalciumbrist bör man också kontrollera PTH för att säkerställa kalciumnivåerna.

Några tips på vägen:

  • Höga PTH-värden och ett normalt eller lågt kalcium betyder ofta att Kalcium/D-vitamindosen behöver ökas.
  • D-vitamin och kalcium bör ges i kombination med varandra. Minst 500 mg kalcium och 20 mikrogram D-vitamin dagligen (enligt nordiska riktlinjerna). Baricol Complete innehåller 1000 mg kalcium och 45 mikrogram D-vitamin.
  • Att inte ta kalcium och järn tillsammans ifrågasätts då det finns studier som motsätter detta när det handlar om dessa mängder. Utmaningen för patienten är ATT ta sina vitaminer då följsamheten fortfarande är ett stort problem. Därför innehåller Baricol allt-i-ett för att göra det enkelt för patienten. Vi arbetar också hårt med att förbättra våra kunders följsamhet genom påminnelser, utbildningsevent och kunskapsspridning.

 

Joanna, Leg. dietist Baricol Bariatrics