Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Varför ges så höga doser B12 efter en viktoperation?

Varför ges så höga doser B12 efter en viktoperation?

Varför påverkas upptaget av B12 efter en viktoperation?

Vitamin B12 rekommenderas till både gastric bypass och gastric sleeve-opererade efter operationen. Anledningen till detta är att när magsäcken kopplas förbi, eller när dess storlek reduceras kraftigt innebär det också att mängden saltsyra i magen begränsas. I saltsyran i magsäcken finns ett proteinkomplex som heter Instrinsic Factor (IF) som behövs för att “aktivera” B12 så att vitaminen tas upp. I en fullstor magsäck tas cirka 30-70% av B12-vitaminen upp, resten utsöndras via urinen.

Efter en viktoperation finns endast en liten del av IF i magsäcken, vilket är anledningen till att man rekommenderar extremt höga doser av vitaminen. När B12 når tarmen kan vitaminen istället tas upp via passiv diffusion över tarmmembranet. På så sätt kan man tillgodogöra sig B12 trots avsaknaden av IF.

Sätta ut B12?

När man genomgått en viktoperation rekommenderas man att börja med tillskott av vitaminer och mineraler 1-4 veckor efter sin operation. Detta medför, om ens lager av B12 är fyllda att man får höga värden när man börjat med tillskott som tex Baricol Complete. Ibland sätter en del vårdgivare ut B12 på grund av detta. Vilket spontant kanske känns rimligt – men medför också en risk.

I en perfekt värld tar alla som genomgått en överviktsoperation sina vitaminer och går på sina blodprovskontroller. Tyvärr är följsamheten till tillskotten en stor utmaning varför att sätta ut en vitamin kan ge allvarliga konsekvenser för någon som utvecklar en brist. Symtom på B12-brist kan vara trötthet, myrkrypningar, tungsveda, besvär att gå, stickningar i benen, minnesförlust, domningar, balanssvårigheter och demens. Ett stort problem med B12-brist är att det kan ta flera år innan symptom som tyder på B12-brist uppträder efter att kroppsförrådet blivit uttömt. Höga värden i några år har ingen praktisk betydelse. Med åren normaliseras värdena i regel då supplementering + minskat upptag brukar justera detta. Det finns väldigt få studier som tyder på att man kan överdosera vitamin B12 eller att det kan orsaka toxicitet.

Maskerad B12-brist efter en viktoperation

Folsyra kan maskera en B12-brist och vise versa. Faran med detta är att man utan minsta symtom kan ha B12-brist utan att veta om det. Folat-tillskott kan maskera B12-brist genom att krympa röda blodkroppar så att makrocytosen minskar, därför är det viktigt att rutinmässigt bedöma folat, vitamin B12 och ferritin innan rekommendation om ytterligare tillskott ges. Vid samtidig brist korrigeras vitamin B12 först, då behandling med enbart folsyra riskerar att förvärra neurologiska symtom.

Så, ta dina tillskott av B12 och följ upp dina blodprover, men räds inte höga värden utan låga!

Läs också:

B12 i rätt form efter överviktskirurgi

Ska jag berätta för någon att jag gjort en viktoperation