Baricol / Nyhetsarkiv / Sura uppstötningar efter en gastric sleeve

Sura uppstötningar efter en gastric sleeve

Sura uppstötningar har drabbat de flesta någon gång. Kanske efter att ha ätit en rejäl middag eller efter en kväll med mycket alkohol. En av fem personer upplever halsbränna varje vecka, och två av fem har halsbränna minst en gång i månaden. Om man har dessa besvär frekvent kan man ha något som kallas för gastroesofagal reflux (GERD). När man ska genomgå en viktoperation brukar detta komma på tal då det kan påverka vilken operationsmetod man rekommenderas, och det kan även påverka livet efter operationen.

Halsbränna kan drabba alla men gastroesofagal reflux (GERD) är en allvarligare typ av halsbränna. GERD uppstår när muskeln i magmunnen istället för att hålla kvar maten och magsyran i magsäcken, låter den röra sig tillbaka upp i matstrupen. Det här kan svida, skapa obehag och ge skador i matstrupen. Om dessa problem är långvariga kan man få esofagit (inflammation i matstrupen).

Halsbränna och övervikt

Halsbränna är klart vanligare bland överviktiga. Med ett BMI över 30 har man 2,5 gånger ökad risk att ha GERD jämfört med personer med ett BMI under 25. Man tror att den ökade risken beror på att en större buk gör att trycket uppåt ökar. Många upplever också ökade problem vid graviditet av den här anledningen.

Halsbränna vid en överviktsoperation

Om man har uttalade besvär med halsbränna och vill genomgå överviktskirurgi brukar man avråda från gastric sleeve av den anledningen att halsbrännan då kan förvärras. När man tar bort en stor del av magsäckens blir trycket i den kvarvarande delen högre vilket kan göra att magmunnen inte håller tätt. Efter en gastric bypass brukar tidigare problem med halsbränna försvinna till cirka  80 %.

Halsbränna efter en överviktsoperation

Efter viktoperation rekommenderar många kliniker syrasänkande medicin de första 30-60 dagarna efter operationen. Detta för att minska obehag från mage/tarm som kan tillstöta i början, samt för att läkningen ska ske optimalt. Därefter brukar de flesta kunna klara sig utan dessa läkemedel. Man har dock sett att många sleeve-opererade behöver fortsätta med syrasänkande medicin betydligt längre på grund av besvär med sura uppstötningar.

Behandling med syrasänkande läkemedel och vitamin- och mineralupptag efter gastric sleeve

Omeprazol är ett exempel på syrasänkande läkemedel som en del gastric sleeve opererade behöver stå på under lång tid. Läkemedlet gör maginnehållet som annars är surt, mer basiskt. Saltsyran har betydelse för upptaget av många vitaminer och mineraler som t.ex. järn, B12 och kalcium. Av den anledningen är det extra viktigt att ta regelbundna blodprover för att säkerställa att man får i sig tillräckligt av dessa vitaminer och mineraler.

________________________________

Behöver du påfyllning av ditt vitamin- och mineraltillskott? beställ här!

Baricol® Complete Provpaket

Baricol® Tablettetui för vitaminer och mineraler