Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Sant och falskt om gastric sleeve och gastric bypass
Bruna skinnskor ovan ifrån med text myth fact skrivet på marken

Sant och falskt om gastric sleeve och gastric bypass

“Alla går upp i vikt igen”

FALSKT. Långt ifrån alla går upp i vikt igen. I tabellen ser du siffrorna från Soregs årsrapport från 2019 där siffror från Sverige och delar av norden finns representerade.

Efter en gastric bypass har tre fjärdedelar av övervikten försvunnit efter 2 år (i genomsnitt ca 40 kg för patienter som i genomsnitt väger ca 125 kg innan operationen). När man tittar på viktförändringen efter 10 år kan man se en mindre genomsnittlig viktuppgång (ca 5 kg från år 5 till år 10), men den totala viktnedgången är fortfarande ca 25 % av ursprungsvikten.

För Gastric sleeve finns bara fem års data ännu i Soreg då det inte är tillräckligt många som varit opererade i tio år för att ge ett bra underlag. Här ser man en viss viktuppgång med åren men långt ifrån vart man började. Duodenal switch görs i en väldigt låg utsträckning nu för tiden.

Det är viktigt att du fyller i den blanketter som du får av ditt sjukhus eller klinik vid sex veckor, ett år, två år, fem år och tio år så att vi lär oss mer om dessa operationer.

Viktutveckling efter gastric sleeve, gastric bypass duodenal switch sorg 2019

Bild lånad från Soregs årsrapport från 2019 som du finner här. 

“Man kan typ inte äta någonting”

SANT och FALSKT. Den första tiden efter operationen är det begränsat hur mycket man kan äta. De flesta brukar få i sig ca 1,5-2 dl per måltid vid 6 tillfällen per dag. Med tiden blir portionerna lite större och brukar kunna liknas med en mindre “normalportion”. Det är väldigt individuellt hur mycket man kan äta beroende på hur man lägger upp sin matdag. Andra saker som avgör är bland annat, hur aktiv man är, om man är man eller kvinna, lång eller kort, om man tränar eller inte. Så här ser en matdag ut för Ursula och Louise som varit opererade ett par år.

 

“Alla blir alkoholister”

FALSKT. Detta är inte fullt vetenskapligt kartlagt. Man blir definitivt känsligare för alkohol efter operationen. Svenska SOS-studien visade ökad risk för alkoholbesvär i självrapporterade enkäter. I en nyare studie från Lund mätte man Peth i blodet som visar genomsnittlig alkoholkonsumtion 2-3 veckor innan provet togs. I den här studien jämförde man gastric bypass-opererade med en kontrollgrupp som inte var opererade.  Enligt resultat från studien verkade patienter som genomgått överviktskirurgi ha lägre alkoholkonsumtion i jämförelse med referensgruppen. Peth värdet (alkoholvärdet) ökade hos något hos de opererade men nådde aldrig lika höga nivåer som referensgruppen som inte var opererade.

En annan svensk, lite äldre studie följde man patienterna i snitt nio år efter gastric bypass-operationen. Före operation var risken för alkoholmissbruk, definierat som att ha vårdats på sjukhus med en alkoholrelaterad diagnos vanligare hos dem som skulle viktopereras än hos övrig befolkning. Studien visade att gastric bypass-operationerna ökar risken för alkoholmissbruk men det är nog inte så att operationen gör en till missbrukare, men om man haft en problematik tidigare bör man känna till vilka effekter operationen kan ha.

“Man kan inte få barn efter en viktoperation”

FALSKT. Det här måste vara en myt som hänger kvar sedan i början då överviktsoperationerna började göras. I själva verket genomgår många operationen för att just kunna bli gravida, fertiliteten brukar öka när man går ner i vikt. Man brukar avråda från att bli gravid under det första året då man tappar mycket i vikt eftersom barnet då riskerar att bli underburet.
Jasmine är ett exempel på någon som har PCOS, gjorde en gastric sleeve och har nu fått sitt första barn.

 

“Alla får vitaminbrister efter operationen”

SANT och FALSKT. Risken att få vitaminbrist ökar definitivt efter en viktoperation. Man tar inte upp vitaminer och mineraler lika bra som innan varför man rekommenderas tillskott livet ut. Om man inte tar dessa får man med stor sannolikhet brister med åren. Vissa märker man av medan andra kan pågå i det dolda. Benskörhet är ett sådant exempel. Ta därför blodprover varje år och dina tillskott varje dag.

Baricol Complete är ett anpassat tillskott för dig som gjort en gastric sleeve eller gastric bypass och rekommenderas av sjukvården.

Baricol complete produkter 4 bilder på tugg, brus, pulver svälj