Komplikationer efter en viktoperation

Upp med en hand om du tar dina vitaminer och mineraler varje dag!? Statistiskt sett bör endast cirka 30% av dem som har gjort en viktoperation räcka upp handen nu... Och vi fattar! Det kan vara svårt att ta sina vitaminer varje dag efter operationen. Men vad händer om du inte tar dem? Lär dig mer om vilka komplikationer som kan uppstå när man inte tar sina kosttillskott.

Kvinna ligger i soffan och tar sig för pannan

Vitamin B12 i rätt form efter en överviktsoperation

Osteoporos efter sleeve gastrectomy och gastric bypass

Efter en gastric bypass eller sleeve gastrectomy har du en ökad risk att utveckla benskörhet på grund av minskad absorption av kalcium. Om kroppen får för lite kalcium bryter den ner skelettet för att kalciumnivåerna i blodet ska vara bra, med ett urkalkat skelett som följd. För att förhindra benskörhet är det viktigt att ta minst 1000 mg kalcium per dag, och att välja kalciumcitrat som är den form av kalcium som absorberas bäst! Många har också låga nivåer av D-vitamin, som är viktigt för att kroppen lättare ska kunna tillgodogöra sig kalcium. Se därför till att dina D-vitaminnivåer ligger inom normalreferens (och att du tar tillskott av D-vitamin). En annan sak du kan göra förebyggande, är att belasta ditt skelett! Rör på dig, ta dina tillskott och var ute i solen.

Baricol Complete innehåller 1000 mg kalciumcitrat och 1800 IE vitamin D.

 

Anemi efter viktoperationen

Blodbrist är ett annat ord för anemi. Anemi innebär att du har för lite röda blodkroppar, och de röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre. Några vitaminer och mineraler som spelar in i utvecklingen av anemi är bland annat järn. Vanliga anemisymtom är trötthet, yrsel, kalla händer och fötter, svaghet och koncentrationssvårigheter. Anemi som beror på att du har  järnbrist kan avhjälpas genom att du tar järntillskott.
Järnabsorptionen minskar efter bariatrisk kirurgi, så även män och icke-menstruerade kvinnor behöver i regel ta extra tillskott av järn för att hålla nivåerna inom normalintervall.

De nordiska riktlinjerna rekommenderar 45-60 mg järn dagligen, och Baricol innehåller 50 mg.

Anemi kan också orsakas av brist på vitamin B12 och folat (folsyra), men du kan vara låg i endera utan att ha anemi. Absorptionen av vitamin B12 minskas kraftigt efter överviktskirurgi. På grund av detta rekommenderar de nordiska riktlinjerna minst 350 mg B12 dagligen (mycket mer än vad som finns i normala vitaminer), och ditt tillskott bör också innehålla folat.

Baricol innehåller 700 mg B12 och 400 mg folat.

 

Håravfall vid viktnedgång

Att drabbas av håravfall efter operationen, torr hud, sköra naglar och frusenhet är alla symtom på den stress som kroppen utsätts för i samband med viktnedgången. När energibrist råder sparar kroppen på all energi den kan med ovanstående som konsekvens. Näringsbrist kan självklart också leda till håravfall varför det är viktigt att du äter tillräckligt med protein och kompletterar med de vitaminer och mineraler som rekommenderas efter viktoperationen.

 

Vitamin B12-brist en av de vanligaste bristerna efter viktoperationen

Vitamin B12-brist är en av de vanligaste bristerna efter bariatrisk kirurgi. Förutom att B12 brist kan ge anemi (blodbrist) kan det också leda till (neuropati) nervpåverkan och nedsatt kognitiv förmåga och minne. Vanliga symtom vid neuropati är stickningar/domningar/brännande känsla i händer och fötter, balanssvårigheter eller muskelsvaghet, särskilt i fötter. Dessa effekter kan lindras om de behandlas tidigt men vissa, till exempel skador på nerverna, kan vara permanenta om de inte behandlas. Det är därför det är så viktigt att ta rätt vitaminer efter din viktoperation!

Många vitamintillskott innehåller för lite B12, men om du tar Baricol får du i dig det som rekommenderas enligt nordiska riktlinjer (och lite till).

 

Tiamin (vitamin B1) -brist

Symtom på tiaminbrist är nervvpåverkan, sveda/stickningar i fötter. Överdrivna kräkningar kan leda till tiaminbrist vilket kan förekomma den första tiden efter operationen om patienten kräks mycket (vilket är ovanligt).  Om inte bristen behandlas kan ett syndrom som kallas Wernickes encefalopati uppstå, vilket bland annat kan resultera i minnesförlust, nervpåverkan och synproblem. Även om brister i denna grad är ganska sällsynta, är det viktigt att lyssna på din kropp och ta itu med avvikelser tidigt.

Baricol innehåller 2,2 mg tiamin, i enlighet med de nordiska riktlinjerna.

 

Zink efter gastric sleeve och gastric bypass

Även om det inte talas om så ofta, så är zinkbrist relativt vanligt efter överviktskirurgi, delvis för att många som ska genomgå en operation redan har låga värden sedan innan. Symtom på zinkbrist kan ge håravfall, nedsatt immunfunktion, aptitlöshet och en metallisk smak i munnen. Eftersom många av dessa är vanliga efter operationen, är det viktigt att ditt tillskott innehåller zink och att du kontrollerar dina blodnivåer regelbundet.

Baricol innehåller 21 mg zink, som följer de nordiska riktlinjerna.

Dessa är bara några av de vitamin- och mineralavvikelser som kan uppstå efter överviktskirurgi. För de som gjort en duodenal switch påverkas fler vitaminer och mineraler, och behovet av tillskott brukar vara större än standarddoserna. Det är alltid viktigt att följa de riktlinjer som finns och att kontrollera dina blodnivåer regelbundet för att försäkra dig om att dina värden är bra. Och naturligtvis, ta dina tillskott! Baricol Complete är tillverkad specifikt för din nya anatomi efter viktoperationen och innehåller allt du behöver enligt de nordiska riktlinjerna.