Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Fakta om överviktsoperationerna i Sverige
Föreläsning av man framför bild på Baricolprodukter man skymtar även publik

Fakta om överviktsoperationerna i Sverige

Vilken operationsmetod som görs i Sverige ger störst viktnedgång?
Duodenal-switchmetoden, som använts på en mindre grupp med mycket hög vikt ger störst viktnedgång. Även gastric bypass ger en stor viktnedgång och de flesta håller sin vikt vid 5- och 10-årskontrollen. Sleeve gastrectomy har en något lägre viktnedgång än vad gastric bypass har vid uppföljningen efter ett och två år. Det verkar vara så även vid 5 år där det nu finns data på ca 270 patienter.

 

Vilka sjukdomar kan bli bättre vid en viktoperation?
En överviktsoperation har stor effekt på fetmans följdsjukdomar.  Fem år efter en gastric bypass har cirka 2/3 av alla patienter förbättrats så att de kan sluta med alla mediciner mot sin diabetes! Även effekterna på högt blodtryck och sömnapné (andningsuppehåll) och blodfettsrubbning är stark.

 

Är målet med överviktskirurgi att gå ner så mycket som möjligt i vikt?
Nej, målet med en viktoperation är att förbättra patienternas hälsa. Viktminskning är ett underordnat mål. Viktnedgång och förbättrad hälsa dock ofta kopplade till varandra. Hälsotillstånd som kan förbättras är bland annat: förtida död, samsjuklighet som diabetes, högt blodtryck och ofrivillig barnlöshet.


Vilken är den vanligaste operationsmetoden i Sverige?
Gastric bypass (GBP) dominerade helt i Sverige fram till 2012-2013 med ca 95 % av all överviktskirurgi. Under de senaste åren har andelen GBP minskat till ca 50 % men är fortfarande vanligast!

GBP är den mest väldokumenterade metoden vad gäller resultat och har flest kontrollerade studier.

 

Viktnedgång med gastric bypass
Förenklat innebär det på gruppnivå för GBP att ca tre fjärdedelar av övervikten försvunnit efter 2 år, eller i genomsnitt ca 40 kg viktnedgång för patienter som i genomsnitt väger ca 125 kg innan operationen. Efter 10 år ses en mindre genomsnittlig viktuppgång (ca 5 kg från 5 till 10 år), medan den totala viktnedgången fortfarande är över 25 % av ursprungsvikten.


Viktnedgång med sleeve gastrectomi
Sleeve gastrectomi var ursprungligen tänkt som första delen av en annan operation som kallas duodenal switch. Duodenal switch kan utföras som ett två-stegsingrepp; först med en sleeve gastrectomi för att efter ett halvt till ett år färdigställas med följas av duodenal switch-delen. Man märkte att patienterna gick ner bra i vikt bara genom “sleeven” vilket innebar att det räckte att göra den första halvan av operationen för många.

Sleeve gastrectomi har blivit allt vanligare och är den vanligaste metoden i USA. I Sverige har vi sedan 2012 sett en kraftig ökning och metoden utgör nu ca 45 % av alla operationer. I SOReg (kvalitetsregistret där alla operationer i Sverige registreras) är det nu över 270 patienter med sleeve gastrectomi som följts upp 5 år efter operationen vilket gör att data nu börjar bli stabila. Hösten 2015 startades en stor randomiserad multicenterstudie, BEST (Bypass Equipoise Sleeve Trial), mellan GBP och SG i Sverige med SOReg som huvudsakligt studieprotokoll.

 

Hur många operationer görs årligen?
Under 2018 viktopererades cirka 5200. Det är betydligt färre än för några år sedan. Väntetiderna på att få genomgå en viktoperation i offentlig regi är på sina håll långa och resursbrist råder på sina håll i landet. Det finns idag inga alternativ till kirurgi för patienter med svår fetma. Någon effektiv medicinsk behandling finns ännu inte i sikte.

 

Hur många tar sina vitaminer som de ska efter viktoperationen?
En stor studie som publicerades 2010 mätte just detta, och då såg man att endast 5% tog sina vitaminer och mineraler som de skulle. Det här var innan Baricols tid, och vi tror och hoppas att kunskapen är större idag än den var för 10-20 år sedan.

 

#aldrigutanminavitaminer

Följ oss på Instagram!

Läs mer om:

Viktuppgång efter gastric bypass/gastric sleeve – vems fel är det?

 

Magsäcksopererad och förstoppad? Vår dietists huskur kan hjälpa