Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vitamin B12 i rätt form efter en överviktsoperation
Läkare håller patientens hand

Vitamin B12 i rätt form efter en överviktsoperation

Kobalamin (B12) kan förenklat beskrivas som en kobolt-jon centralt placerad omgiven av fyra väteringar. Kobalamin i mat är i sin tur bundet till olika molekyler som är bundna till olika proteinkomplex. För att vi skall tillgodogöra oss vitaminet ska protein-B12 komplexen i födan spjälkas av saltsyra i magsäcken samt av pepsin som är ett enzym i magsäcken som bryter ned proteiner i maten.

Det kvarvarande B12-komplexet skall sedan bindas till ett nytt protein i tarmen som möjliggör upptag till tarmens celler. Därefter sker fortsatta kemiska reaktioner i kroppen så att själva kobalaminmolekylen frigörs. Kobalamin är nödvändigt för många kemiska processer i kroppen bl.a. för minne, nerver och bildandet av röda blodkroppar.

Cyanokobalamin eller metylkobalamin efter viktoperationen?

Hos människor som av olika anledningar inte få i sig tillräckliga mängder av vitaminen tillförs extra B12. Syntetiskt kobalamin finns i olika former där de sorter som finns tillgängligt för människor är cyanokobalamin (som Baricol Complete innehåller), hydroxokobalamin, adenosylkobalamin och metylkobalamin. Samtliga av dessa molekyler metaboliseras på likartat sätt i kroppen och ger slutprodukten kobalamin. Adenosylkobalamin används relativt sällan som supplementering till människa. Cyanokobalamin är den form som används mest i världen både i form av kosttillskott och läkemedel samt är den mest vetenskapligt dokumenterade formen och har exempelvis använts i den mycket stora studien HOPE.

Cyanokobalamin framställdes för första gången i slutet av 1950-talet och revolutionerade då tillvaron för många människor. Som tillskott till människor med B12-brist har det sedan dess används av miljontals människor under mycket långa behandlingstider utan att några bieffekter har noterats. Metylkobalamin har varit tillgängligt under mycket kortare tid och erfarenheten av denna form av B12 är därför begränsad. Det finns även frågetecken om huruvida metylkobalamin kan anses vara en komplett form av vitamin B12.  Studier avseende kroppens förmåga att ta upp dessa två molekyler har inte kunnat påvisa någon skillnad mellan de två formerna. Den kliniska rekommendationen i Sverige har varit att tillföra vitamin B12 i form av cyanokobalamin vilken även förtydligas i de nordiska riktlinjerna. Med detta som grund valde vi cyanokobalamin vid framställning av Baricol Complete.

 

B12-tillskott efter gastric sleeve och gastric bypass

När det gäller tillskott av B12 efter överviktsoperation är forskningen begränsad. Vi vet att de flesta viktopererade utvecklar brist på B12 på sikt om de inte tar tillskott. Hur metabolismen av vitamin B12 är hos den överviktsopererade har vi bristfällig uppfattning om. Däremot finns det en lång erfarenhet av B12-tillskott i form av cyanokobalamin till överviktsopererade. Man har sett att man når normala/höga kobalaminvärden om tillskottet tas kontinuerligt. Vi håller på att slutföra en sammanställning av kobalaminvärden 1 år efter mini-GBP som tyder på att de som tar Baricol Complete har lika bra värden som de som får injektioner var tredje månad. Gällande metylkobalamin saknas dokumentation avseende gruppen överviktsopererade.

 

Här bemöter vår medicinskt ansvariga läkare några påståenden som figurerat:

“Tänk på att välja den tablett som innehåller B12 i rätt form för att kunna tas upp direkt”

Ingen form av B12 tas upp direkt.

“Cyankobolamin som Baricol innehåller kräver intrinsic factor (IF) som finns i magsäcken för att omvandlas till metylkobalamin”.

Cyankobalamin omvandlas inte till metylkobalamin. Både cyankobalamin och metylkobalamin binds till bärarprotein för att kunna tas upp av tarmens celler. Det finns 3 olika former av bärarprotein som medverkar vid upptag av kobalaminkomplex.

“Eftersom magsäcken inte är inkopplad längre hos oss gbpopade så är inte cyankobolamin lämpligt”.

Cyanokobalamin är den form som rekommenderas i de nordiska riktlinjerna och är den mest dokumenterade molekylen. Bägge dessa kan ha intrinsic faktor som bäraprotein men mest troligt används de andra bärarproteinen också.

“Baricol gör att ”falskt” högt B12-provvärde visas, då provet visar all förekomst av kobalamin (B12) i blodet”.

Det finns inga falska B12-värden. Man mäter kobalamin (B12) i blodet (inte cyankobalamin eller metylkobalamin). Både cyankobalamin och metylkobalamin omvandlas till kobalamin vilken är den aktiva substansen.

“Då cyankobolamin tagits upp i blodet utan att ha omvandlats av intrinsic factor till metylkobalamin så simmar cyankobolamin runt i blodet till ingen nytta då det inte kan komma ända ut i cellerna. Därför lagras cyankobolamin till höga värden i B12-proven”.

Stämmer inte. Intrinsic faktor omvandlar inte cyanokobalamin till metylkobalamin. Cyanokobalamin finns inte i blodet utan det är kobalamin som finns i blodet. Det finns inget lagrat cyanokobalamin någonstans i kroppen.