Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Så här sätter du upp smarta mål efter din viktoperation!
En rör baricol brustablett tas upp ur väska

Så här sätter du upp smarta mål efter din viktoperation!

Nä man genomgått en viktoperation fokuserar många enbart på vikten. Det har vi mött när vi arbetat på kliniker i Sverige och USA och inte minst när vi hänger med er på Instagram. Viktmål kan motivera, men att skriva ner mål som har med själva beteende-/livsstilsförändringen att göra istället för siffran på vågen brukar vara ett vinnande koncept i längden.

Vi har haft många patienter genom åren som enbart fokuserat på vikten. Detta leder ofta till frustration när vågen inte möter förväntningarna. Patienter som haft beteendemål, som att springa 5 km eller att börja äta mellanmål brukar kunna se tillbaka på sina framsteg och inte bara på en siffra vilket brukar ge en wow känsla “jag klarade det här också!” Viktnedgången är väldigt individuell  och därför har vi aldrig gett våra patienter viktmål. Det är inte själva vikten som spelar roll i slutändan, utan det är hur du mår och hur väl du kan bibehålla din hälsa på lång sikt som är avgörande.

Ett verktyg för att fokusera på beteendeförändring är SMART-metoden. Du kanske har hört talas om den innan? Låt oss titta på hur du kan applicera den på din hälsoresa.

 

Specific (Specifikt).  Specificera exakt vad du vill mäta och när. Du kan utesluta mål som är för otydliga.

Exempel specifikt : Börja på söndag (datum).  Jag ska lägga mina vitaminer för kommande vecka i en dosett och ta med till jobbet. Jag ska också ladda ner appen BariBuddy och ställa in vitaminpåminnelserna på kl 10 och kl 15 och ta mina vitaminer tillsammans med mitt mellanmål. 

Inte specifikt:  Jag ska bli bättre på att ta mina vitaminer.

 

Measurable (mätbart).  Att dina mål är mätbara gör att du kan utvärdera dina framsteg.

Mätbart: Jag dricka 2 L vatten per dag.  Jag ska fylla min vattenflaska som är 1L och dricka den innan kl 14 och fylla den igen och dricka 1L till innan kl 20 varje dag. 

Inte mätbart:  Jag ska jobba på att dricka mera vatten.

 

Achievable (nåbart).  Det är viktigt att sätta upp utmanande mål för att nå ditt du vill, samtidigt får de inte vara för höga eftersom du då kanske inte klarar av att uppnå dem.

Nåbart:  Jag ska gå upp 30 minuter tidigare varje morgon och börja äta frukost innan jag går till jobbet. 

Ej nåbart:  Jag ska gå upp en timme tidigare för att äta frukost, träna, tvätta, laga mat och göra barnen klara för skolan.

 

Relevant.  Se till att dina mål är något som du vill uppnå och ligger i linje med dina prioriteringar.

Relevant:  Jag ska välja ett proteinrikt livsmedel till mellanmål varje dag. 

Ej Relevant:  Jag ska föra en detaljerad matdagbok gällande allt jag äter även om det känns som jag då följer en diet. 

 

Tidsbestämt. Ge dig själv en tidsram för att nå dina mål. Det är lätt så att man skjuter saker framför sig om man inte satt en tidsfrist.

Tidsbestämt: Jag ska påbörja mitt löparprogram på måndag så att jag är redo för blodomloppet som jag ska springa om 3 månader. 

Not Timely: Jag ska klara att springa 5 km någon gång…

 

Vilka livsstilsförändringar vill du jobba med för att uppnå dina mål?  Testa SMART-metoden och se hur det fungerar för dig.

 

Lycka till!

 

Joanna och Laura

Dietister, Barico Bariatrics