Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Viktuppgång efter gastric bypass/gastric sleeve – vems fel är det?
Mage efter viktnedgång

Viktuppgång efter gastric bypass/gastric sleeve – vems fel är det?

För knappt två veckor sedan stod vi på en mässa som SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi) arrangerat. En av föreläsarna var Dr Carel Le Rouxe som pratade om olika behandlingsformer av fetma. Han drog parallellen till behandling av bröstcancer där patienterna svarar olika på den tilltänkta behandlingen oavsett patientens egen motivationsgrad. Skulden för en behandling som inte gett önskat resultat läggs då aldrig på patienten utan man försöker med en alternativ behandling.  Vid behandling av fetmasjukdomen och patienten inte lyckas gå ner i vikt (och hålla den) – då är det patientens fel att hen misslyckas! Man är “lat och dum och karaktärslös”.  Det här kan vara svårt att sätta sig in i för någon som varit normalviktig i hela sitt liv eller för någon där behandlingen (som tex överviktskirurgi) fungerat – man tror att det ska fungera på samma sätt för andra som för en själv.

Poor responder efter viktoperationen

I mångas ögon, även bland överviktsopererade är de lätt att titta snett på de som inte gått ner så mycket i vikt efter sin operation. Operationen fungerar ju så varför går de inte ner i vikt? Eller ännu värre: ner i vikt och sen upp i vikt!? Här behöver vi klargöra en sak. Precis som vid annan sjukvårdsbehandling fungerar inte överviktsoperationen på samma sätt för alla. Den är inte lika effektiv för alla. Jag har haft patienter med hög motivationsgrad och stark vilja att gå ner i vikt men där vågen ändå inte visat så många kilo minus. De känner fortfarande hunger och upplever inget tydligt stopp trots att operationen gjorts på exakt samma sätt som för sänggrannen. Dessa kallar vi som arbetar inom sjukvården för “poor responder” – dvs de får inte önskad effekt av behandlingen. Statistiken efter en gastric bypass säger genomsnittet går ner ca 30 % av sin vikt och 80 % håller denna viktnedgång 10-20 år efter operationen så visst är det en effektiv behandling – men tyvärr inte för alla.

 

Vad gör man om man är en s.k poor responder

Tyvärr är kunskapen i sjukvården om hur man ska ta hand om “poor responders” låg. De läkare som specialiserat sig på fetma lär sig dock allt mer om hur man kan använda vissa läkemedel och andra behandlingsalternativ för det patienter som behöver detta. Om du upplever att du är en av dem som inte svarat på överviktskirurgi, prata med din opererande enhet eller någon överviktsspecialist gällande vilken behandling som kan vara aktuell för dig.