Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / 5 saker du inte visste om fetmakirurgi!
sjukhussängar

5 saker du inte visste om fetmakirurgi!

Vad är egentligen det senaste inom området fetmakirurgi? Hur många operationer görs och vilken är den vanligaste vitaminbristen?  Idag listar vi 5 fakta som du kanske inte hade koll på…
 

1.  Fetmaperationerna minskar
Förra året gjordes ca 5200 fetmaoperationer i Sverige. Det är ca 200 färre operationer än året innan.

2. Gastric sleeve fortsätter att öka
Gastric sleeve-operationerna har fortsatt att öka. Gastric bypass är fortfarande den vanligaste operationsmetoden men hela 45% av operationerna i Sverige idag är gastric sleeve.

3. Järnbrist vanligt hos både kvinnor och män (den vanligaste bristen)
5 år efter fetmaoperationen har 17,4 procent av kvinnorna och 18,4 procent av männen ett Hb-värde under referensintervallet. Många tar inte järn trots att upptaget blir sämre efter operationen. Motsvarande siffror före operation är 10,3 respektive 10,6 procent.
 (Baricol innehåller järn).

4. Fetmakirurgi ”botar” diabetes typ 2
Enligt en nyligen publicerad rapport är att chansen att diabetesen blir “vilande” (man har kvar diagnosen kvar men behöver ingen behandling)  större,  ju närmare diabetesdebuten man fetmaopereras. Ju längre man väntar med att fetmaopereras efter att man fått sin diabetes ju mindre är chansen att man blir “av” med den. Om en patient har diabetes typ 2 och fetma ska man med andra ord inte vänta för länge innan man opereras.

5. Liten risk att utveckla diabetes typ 2 som överviktsopererad
Risken att nyinsjukna i diabetes typ 2 efter att ha genomgått en gastric bypass eller gastric sleeve är så låg att den mäts i promille!

 

*All fakta ovan är hämtad ur Scandinavian obesity surgery registry (SOReg).