Baricol / Nyhetsarkiv / Vilka viktoperationer kommer i ”framtiden”?

Vilka viktoperationer kommer i ”framtiden”?

De senaste åren har operationsmetoden gastric sleeve ökat i populäritet och står idag för hälften av viktoperationerna i Sverige. Men vad händer bortom gastric sleeve och gastric bypass? Faktum är att det redan finns alternativa operationsmetoder, bland andra minibypass och SASI (sleeve – bypass).

En minibypass är ett slags variant på den vanliga operationsmetoden gastric bypass. Man gör en liten magsäck som är något större än vid en gastric bypass och kopplar sedan tarmen till den lilla magsäcken. Maten går direkt ut i tarmen och magsafter och galla kommer den vanliga vägen och möter maten. Skillnaden mot en vanlig gastric bypass är att man har en tarmkoppling istället för två stycken. Vid en vanlig gastric bypass har man både en koppling till den lilla magen och en från tolvfingertamen till övriga tarmen. Det kan möjligen vara en fördel med en koppling istället för två. Nackdelarna med mini-bypass är ökad risk för syrarefluxproblem, samt att långtidsdata saknas.

SASI (single anastomosis sleeve ileal bypass) är en slags hybrid eller mellanting mellan en gastric sleeve- och en gastric bypassoperation. Man förminskar den normalstora magsäcken och gör en gastric sleeve-mage (smalt rör) och tar ut den delen av magsäcken som tas bort via ett av operationshålen. Därefter kopplas tunntarmen upp mot sleeve-magen. På så vis får man två öppningar ut från sleeve-magen: den vanliga vägen ner i tolvfingertarmen, samt den nya vägen som går direkt ner i den påkopplade tarmen. Cirka 20 % av maten kommer att gå den normala vägen medan resterande 80 % via den påkopplade tunntarmen. Fördelen med att en del av maten går den vanliga vägen och ut i tolvfingertarmen är man får en jämnare blodsockerprofil (jämfört med vid en gastric bypass), fördelen med den påkopplade tarmen är en ökad effektivitet (jämfört med en gastric sleeve). Nackdel är främst att metoden är ny och att långtidsdata saknas.
SASI kan t.ex. vara lämplig för extra stora patienter eller om man har gjort en gastric sleeveoperation redan men har börjat förlora effekt av denna (viktuppgång).

Vitamin- och mineralsupplementeringen vid dessa operationsmetoder behöver detta studeras mer. Tills vidare rekommenderas man att följa de nordiska riktlinjerna och ta årliga blodprover.