Tillskott av järn efter överviktskirurgi?

Järnbrist är ett av de vanligaste bristtillstånden efter överviktskirurgi, enligt de Nordiska riktlinjerna behöver man ta tillskott av 45-60 mg järn per dag (detta gäller både män och kvinnor). 

Hand håller i glas med hallonjuice, i suddig bakgrynd syns baricol rosa sticks

Järnbrist är ett av de vanligaste bristtillstånden efter överviktskirurgi, enligt de Nordiska riktlinjerna behöver man ta tillskott av 45-60 mg järn per dag (detta gäller både män och kvinnor).  Baricol Complete innehåller 50 mg. De främsta anledningarna till varför man behöver tillskott av järn är:

  • Du får i dig mindre mängd mat efter viktoperationen och därmed mindre näring och järn!
  • Om man har genomgått en gastric bypass har man kopplat om sin tarm, och järnet tas främst upp i den delen av tarmen som man kopplat förbi (duodenum och första delen av jejunum).
  • Mängden saltsyra i magsäcken reduceras kraftigt i den lilla magsäcken efter både gastric bypass och gastric sleeve. Magsyra behövs för att “aktivera” järnet.
  • Magsäckstömningen går snabbare, det påverkar också järnupptaget.

En del kan uppleva besvär av järntillskott som magsmärtor eller förstoppning. De flesta brukar dock klara av Baricol efter som dosen är uppdelad på flera tillfällen. Om du upplever att du har en känslig mage; dela upp din dagsdos på flera tillfällen, och ta inte dina vitaminer på tom mage.

 

Läs också:

Vilka prover du behöver ta årligen som överviktsopererad