Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Vitaminer i rätt form efter överviktskirurgi är viktigt!

Vitaminer i rätt form efter överviktskirurgi är viktigt!

bild mot vitt bord med svart väska, baricol complete förpackning, iPhone, läppstift, parfym och blisterkarta med vitaminer

Vitaminer i rätt form är efter överviktskirurgi viktigare än man kan tro

Baricol Complete är en produkt som är anpassad efter de nya anatomin som råder efter en överviktsoperation. Vi följer hela tiden den senaste forskningen för att kunna erbjuda våra kunder det bästa alternativet.

I våra produkter förekommer de flesta mineralerna i citratform. I de nordiska riktlinjerna har man förtydligat att  kalcium i citratform är att föredra som överviktsopererad eftersom det förbättrar upptaget – detta bör således gälla övriga mineraler också, vilket det finns studier som tyder på.

I vitaminer på recept är många mineraler bundna till salter (karbonat) som är svårare för kroppen att bryta ner. Saltdelen behöver spjälkas bort av kroppen så att näringsämnet kan tas upp och kräver närvaro av saltsyra för att sönderdelas (som överviktsopererad har man en låg andel saltsyra i den lilla magsäcken). Därför är kalciumcitrat (ett mjukare salt) att föredra framför kalciumkarbonat (som är ett hårdare salt).

 

Varför innehåller inte alla vitaminpreparat kalciumcitrat då?

De flesta personer har inte en förändrad anatomi eller minskad magsyraproduktion vilket gör att kalciumkarbonat fungerar nästan lika bra som citrat. Tyvärr är inte kalciumkarbonat och överviktskiurgi inte en bra kombination på grund av den låga andelen magsyra. Det är dessutom är det dyrare att producera tabletter med kalciumcitrat och tabletterna blir också lite större. Om du väljer Baricol Complete får du en produkt som är anpassad för överviktsopererade – utvecklad av sjukvårdens experter. Så varför köra in din Ferrari på en Ford-verkstad?

Med det sagt är kalcium i citratform det bästa alternativet för överviktsopererade! Läs mer i de Nordiska riktlinjerna.