Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Blodprover du bör ta efter gastric bypass/gastric sleeve
Blodprov efter gastric bypass eller sleeve

Blodprover du bör ta efter gastric bypass/gastric sleeve

Ta blodprover varje år för att säkerställa att dina värden är bra! De första 1-5 åren är det vanligt att den klinik som opererade dig sköter uppföljningen men när du avslutas där är det primärvården som ska ta över. Det är lite olika hur den årliga uppföljningen fungerar på olika ställen så det kan vara bra att ha koll själv (eller använd appen BariBuddy som påminner dig!

Dessa prover rekommenderas att du tar årligen enligt de nordiska riktlinjerna: 

  • Hb med järnstatus (S-Ferritin alternativt S-Fe och TIBC; enligt lokala rutiner). CRP behövs i de flesta fall för att bedöma om låga värden beror på redistribution av albumin pga. inflammation.
  • S-Kobolamin (B12)
  • D-vitamin (S-25OH-D-vitamin).
  • fS-PTH,
  • S-Ca behövs oftast av tolkningsskäl.
  • För kvinnor i fertil ålder tillkommer S-Folat

Om proverna är ok, fortsätt att ta dina vitaminer ändå! Även om du kommer undan med att slarva de första åren kan det komma ikapp dig senare. Många har bra förråd av många vitaminer och mineraler, men dessa sinar med åren om du slarvar. Därför är det viktigt att jobba in bra rutiner tidigt. Det är lätt att ta medicin när man vill bli frisk, men svårt att ta vitaminer dagligen när man mår bättre än någonsin. Om du har svårt att få in rutinerna – ladda ner appen BariBuddy för viktopererade som påminner dig.

Stäm av att du följer de Nordiska riktlinjerna för vitaminer och mineraler (alla inom vården har inte koll på dessa). De gäller både för gastric bypass och gastric sleeve opererade. Baricol Complete svarar väl upp till de Nordiska riktlinjerna.

Ibland kan man stå på en annan ordination av olika anledningar. Stäm av med din läkare/dietist om du är osäker på något.

Checkar du redan av alla – grattis och bra jobbat!