Baricol / Våra dietisters artiklar om överviktskirurgi / Baricol Bariatrics deltog i Obesitasdagen

Baricol Bariatrics deltog i Obesitasdagen

Årligen arrangerar Svensk Förening för Obesitasforskning och Svensk Förening för Obesitas och metabol Kirurgi en utbildningsdag inom behandling av övervikt. Baricol Bariatrics fanns med som sponsor av arrangemanget och fick ta del av alla intressanta föreläsningar, möten och diskussioner.

De ämnen som togs upp var bland annat om huruvida BMI är ett bra mått för att avgöra om en patient lämpar sig för överviktskirurgi, hur vi ska behandla de som inte lämpar sig för en operation och om komplikationer efter överviktskirurgi.

Vi på Baricol Bariatrics vill hålla oss uppdaterade inom den senaste forskningen. Vi vill också nå ut till alla kliniker, så att alla patienter ska få information om Baricol Complete. Förutom vårt egna arrangemang, MDFO som är årliga utbildningsdagar för personal som arbetar inom överviktskirurgi försöker vi alltid finnas på plats för att lära oss mer – och såklart för att prata om våra produkter. I Baricol-teamet har vi lång erfarenhet från läkemedelsindustri, medicinteknisk industri och terapianpassad nutrition. I teamet finns också både läkare och dietist som arbetat med denna patientgrupp i många år. Tveka inte att kontakta oss om det är något du funderar på.